Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kontaktní místo v Libereckém kraji

fb


Projekt Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, 2017 - TH - SN - CZ - 3.3-3

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Nové logo Sasko                  SN_CZ


Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO 2014-2021, CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000010

http://www.cz-pl.eu/
 

Nové logo EU PL


Kontakty:

Liberecký kraj
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
oddělení dotací


Magda Podsedníková

+420 485 226 926
+420 778 538 444
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz


Jana Frontzová

+420 485 226 323
jana.frontzova@kraj-lbc.cz

 

Bližší informace naleznete:

http://www.cz-pl.eu/

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

Aktuality:

Z programu ČR – Sasko je co ukázat 

25. 09. 2019

V Pěnčíně na Krásné si můžete prohlédnout nově zrekonstruovaný Kittelův dům. V Muzeu Českého ráje v Turnově zase novou expozici věnovanou horolezectví.

Obě  místa mají společné nejen to, že se nacházejí v Libereckém kraji, ale hlavně to, že byly financovány z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020.

Rekonstrukce Kittelova domu je součástí projektu Slow tourismus v Euroregionu Nisa – spojení kultury s přírodou, který spolu realizují obec Pěnčín a město Žitava.  Na expozici horolezectví v Turnově spolupracovali partneři projektu Pro horolezce neexistují hranice, Liberecký kraj, Muzeum Českého ráje v Turnově a město Bad Schandau.

Obě místa měli minulý týden možnost si prohlédnout i členové Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko. Monitorovací výbor zasedal v Turnově. Kromě prohlídky projektů měl samozřejmě na programu i schvalování projektů. Z Libereckého kraje byl schválen projekt Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa. V projektu budou spolupracovat česká, saská i polská strana Euroregionu Nisa na zpracování nové Strategie ERN pro léta 2021 – 2028.

Dále byl schválen vzdělávací projekt Silní sousedé 2.0 – vícejazyčnost v příhraničním regionu díky binacionální dobrovolné službě a projekt BASKET4ALL – Když se sousedé od sebe učí. Jedná se o spolupráci basketbalových klubů z Ústeckého kraje a Drážďan. Projekt je zaměřený na společná utkání a doprovodné aktivity dětí z obou zemí. Součástí jednání byla i debata o budoucí podobě Programu spolupráce po roce 2020. Do té doby si budeme moci užít další výsledky projektů, které byly schválené v tomto období.

Mgr. Magda Podsedníková
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226926