Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kontaktní místo v Libereckém kraji

fb


Projekt Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, 2017 - TH - SN - CZ - 3.3-3

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Nové logo Sasko                  SN_CZ


Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO 2014-2021, CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000010

http://www.cz-pl.eu/
 

Nové logo EU PL


Kontakty:

Liberecký kraj
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
oddělení dotací


Magda Podsedníková

+420 485 226 926
+420 778 538 444
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz


Jana Frontzová

+420 485 226 323
jana.frontzova@kraj-lbc.cz

 

Bližší informace naleznete:

http://www.cz-pl.eu/

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

Startuje další česko-saský projekt CroBoLearn - Cross Border Learning

05. 05. 2021
Projekt zahájí konference ve čtvrtek 6.5. 2021

saské logo

Zítra, ve čtvrtek 6.5. 2021, oficiálně startuje projekt Přeshraniční vzdělávání a učení s virtual exchange a flipped classroom v jazykové výuce na TU v Liberci a TU Dresden zahajovací konferencí. Projekt je financovaný z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko. Projektoví partneři se nezalekli nástrah spojených s pandemií coronaviru, naopak se jim snaží čelit zaváděním nových forem přeshraniční online výuky.

Program zahajovací konference naleznete zde.

CroBo Learn rollup.

 

Projekt Přeshraniční vzdělávání a učení s virtual exchange a flipped classroom v jazykové výuce na TU v Liberci a TU Dresden (reg. č. projektu 100526125)  je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Mgr. Magda Podsedníková
projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226926