Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kontaktní místo v Libereckém kraji

fb


Projekt Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, 2017 - TH - SN - CZ - 3.3-3

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Nové logo Sasko                  SN_CZ


Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO 2014-2021, CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000010

http://www.cz-pl.eu/
 

Nové logo EU PL


Kontakty:

Liberecký kraj
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
oddělení dotací


Magda Podsedníková

+420 485 226 926
+420 778 538 444
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz


Jana Frontzová

+420 485 226 323
jana.frontzova@kraj-lbc.cz

 

Bližší informace naleznete:

http://www.cz-pl.eu/

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

Přeshraniční spolupráci nezastavil ani koronavirus, podpory se dočkají například cestovní ruch, vzdělávání a inovace

29. 04. 2021

Další projekty zaměřené na vzdělávání a přeshraniční spolupráci komunit a institucí schválil na svém zasedání, který se kvůli koronavirové pandemii konal online, monitorovací výbor Programu spolupráce Česká republika – Sasko.

Z území Libereckého kraje byl schválen projekt DVA jazyky – JEDEN region, kde jsou partnery Hillersche Villa e. V., Geopark Ralsko o. p. s.  a České Švýcarsko, o. p. s. Projekt si klade za cíl přiblížit žákům druhých ročníků a studentům středních škol historii, kulturní i přírodní prostředí společného regionu a  to vše prostřednictvím zážitkové pedagogiky,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Souběžně s tím současným se připravuje i program na období 2021 až 2027. Oblasti subvence by měly být velmi podobné těm současným, tedy podpora cestovního ruchu, vzdělávání, prevence rizik, podpora biodiverzity a spolupráce komunit a institucí. „Nově přibylo téma inovací a schopnosti prosadit se v určitém oboru v porovnání s ostatními, které v sobě zahrnuje posílení růstu konkurenceschopnosti malých a středních podniků,“ doplnil radní Ulvr.

Příprava nového období neznamená jen stanovení témat a rozdělení financí mezi tematické oblasti. Chystaný dokument musí splňovat i další kritéria, mimo jiné strategické posouzení vlivu na životní prostředí neboli SEA. V rámci posouzení je potřeba zanalyzovat alternativy vedoucí k zamezení, snížení a vyrovnání dopadů na životní prostředí.

SEA bude zadána externímu zpracovateli. Veřejnou zakázku vyhlásil řídící orgán programu, Saské státní ministerstvo pro regionální rozvoj. Zadávací dokumentace je dostupná ke stažení na elektronické platformě pro veřejné zakázky www.evergabe.de. Zájemci mohou své nabídky podávat u zadavatele elektronicky do 11. května 2021, 12 hodin.

logagaga

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324