Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kontaktní místo v Libereckém kraji

fb


Projekt Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, 2017 - TH - SN - CZ - 3.3-3

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Nové logo Sasko                  SN_CZ


Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO 2014-2021, CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000010

http://www.cz-pl.eu/
 

Nové logo EU PL


Kontakty:

Liberecký kraj
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
oddělení dotací


Magda Podsedníková

+420 485 226 926
+420 778 538 444
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz


Jana Frontzová

+420 485 226 323
jana.frontzova@kraj-lbc.cz

 

Bližší informace naleznete:

http://www.cz-pl.eu/

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

Pozvánka na zahajovací akci programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027

18. 10. 2022

Logo SNCZ21+

Ahoj Sousede. Hallo Nachbar. Po schválení programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 Evropskou komisí dne 26. července 2022 se stále více blíží zahájení nového dotačního období 2021–2027. Pro hospodářský, ekologický a sociální rozvoj našeho společného příhraničí bude v příštích letech k dispozici 152,4 milionů eur, z toho 142,3 milionů eur pro projekty. Při této příležitosti Vám s potěšením oznamujeme, že se bude 8.prosince 2022 v Ústí nad Labem konat zahajovací akce programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027.

Pozvánka ÚstíPOZVÁNKA

Mgr. Magda Podsedníková
projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226926