Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kontaktní místo v Libereckém kraji

fb


Projekt Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, 2017 - TH - SN - CZ - 3.3-3

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Nové logo Sasko                  SN_CZ


Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO 2014-2021, CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000010

http://www.cz-pl.eu/
 

Nové logo EU PL


Kontakty:

Liberecký kraj
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
oddělení dotací


Magda Podsedníková

+420 485 226 926
+420 778 538 444
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz


Jana Frontzová

+420 485 226 323
jana.frontzova@kraj-lbc.cz

 

Bližší informace naleznete:

http://www.cz-pl.eu/

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

Policisté v Libereckém kraji dostanou prostředky na boj s kyberkriminalitou 

19. 10. 2018

Na 12. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg V - A Česká republika  - Polsko (16. 10. 2018) byl schválen projekt s názvem „Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“.

„Na projektu budou spolupracovat policejní sbory z České republiky a Polska podél celé česko-polské hranice“, uvedla k projektu Radka Loučková Kotasová, radní Libereckého kraje pověřená řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Na zasedání bylo schváleno 19 projektů, které se zaměřují na spolupráci komunit a institucí v přeshraničním prostoru. Další 3 schválené projekty se zaměřují na oblast vzdělávání.

Dobrou zprávou pro vzdělávací instituce je bezesporu vyhlášení další výzvy do prioritní osy 3 – Vzdělávání a kvalifikace. Termín pro podání projektových záměrů je 15. 4. 2019. „Zájemci se mohou těšit na burzy partnerství a semináře pro žadatele“, dodává radní Radka Loučková Kotasová.

Další informace jsou na webové stránce programu www.cz-pl.eu

 

Magda Podsedníková
<a href="mailto:magda.podsednikova@kraj-lbc.cz">magda.podsednikova@kraj-lbc.cz</a>
Telefon: 485 226 926
Mobil: 778538444