Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Období 2007 - 2013 Cíl 3 - operační programy přeshraniční spolupráce

V novém programovacím období 2007-2013 budou nadále podpořeny projekty přeshraničního charakteru!

Programy přeshraniční spolupráce, které jsou vyhlašovány v rámci tzv. Cíle 3  - posilování přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, navazují na předvstupní program Phare CBC a iniciativu INTERREG IIIA v období 2004-2006. Pro žadatele z Libereckého kraje bude opět možnost realizovat dvoustranné projekty ve spolupráci jak s polskými, tak saskými partnery.

DVA programy přeshraniční spolupráce pro Liberecký kraj:
+ Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, na který je vyčleněno z fondů EU celkem 207,40 mil.€.
+ Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika na období 2007-2013, na který je vyčleněno z fondů EU celkem 219,46 mil. €.