Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kontaktní místo v Libereckém kraji

fb


Projekt Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, 2017 - TH - SN - CZ - 3.3-3

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Nové logo Sasko                  SN_CZ


Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO 2014-2021, CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000010

http://www.cz-pl.eu/
 

Nové logo EU PL


Kontakty:

Liberecký kraj
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
oddělení dotací


Magda Podsedníková

+420 485 226 926
+420 778 538 444
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz


Jana Frontzová

+420 485 226 323
jana.frontzova@kraj-lbc.cz

 

Bližší informace naleznete:

http://www.cz-pl.eu/

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

Aktuality:

15 let spolupráce Dolnoslezského vojvodství a Libereckého kraje

19. 09. 2018

Již 15 let trvá spolupráce mezi Dolnoslezským vojvodstvím a Libereckým, Královehradeckým a Pardubickým krajem.  Hodnocením této spolupráce a také nastíněním budoucích možných společných témat se věnovala konference 15 let společně, kterou pořádalo Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum ve dnech 12. a 13. září 2018 v prostorách zámků Wojanow a Kuks.

V rámci konference vystoupili v diskuzních panelech hejtmané jednotlivých krajů, maršálek Dolnoslezského vojvodství a představitelé českých a polských institucí. Postupně byla hodnocena dosavadní spolupráce v různých oblastech, jako je například doprava, cestovní ruch a pracovní trh, a to nejen v diskusích jednotlivých aktérů, ale také představením konkrétních úspěšných projektů realizovaných na území jednotlivých krajů v rámci programů česko-polské spolupráce. Důležitým výstupem diskuzních panelů bylo nejen specifikování problémů, které je možné a vhodné v budoucnu společně řešit, ale také vytipování příležitostí, které česko-polské pohraničí nabízí k využití.

Jako příklad úspěšné spolupráce byl několikrát zmíněn například projekt Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov realizovaný v minulém programovém období, ze současných projektů to je především projekt Od zámku Frýdlant k zámku Czocha.

Ing. Eva Hajflerová
eva.hajflerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226575
Mobil: 778538444