Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Regionální intervenční rámec

Základní informace

Na území Libereckého kraje vzniká tzv. Regionální dohoda o partnerství – komunikační platforma (Řídící výbor regionu neboli Rada regionu – pozn. název zatím není určen), která bude rozhodovat o strategii a intervencích v regionu.

Cílem této komunikační platformy, která by měla zastřešovat organizace v rámci veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru je koordinovaný a partnerství přístup při čerpání finančních prostředků EU v připravovaném novém programovém období 2014 – 2020. Tato platforma bude průběžně vyhodnocovat a koordinovat a monitorovat aktivity v rámci Regionálního intervenčního rámce (RIR), podporovat absorpční kapacitu v regionu, komunikovat s řídícími orgány o plánovaných výzvách, sledovat naplňování indikátorů, sledovat naplňování územní dimenze a integrovaných nástrojů. Znamená to tedy posun z centrální úrovně (MMR) na regionální úroveň nejen v rámci IROP, ale i v rámci ostatních operačních programů.

Za tímto účelem bude zpracován tzv. Regionální intervenční rámec (dále RIR) což je koordinační dokument zpracovaný pro území kraje (NUTS III) zahrnující potřeby a z nich vycházející priority regionálních partnerů z území kraje, které budou financovány prostřednictvím fondů SSR (tj. operačních programů).

Regionální dohoda o partnerství tedy poskytne regionům možnost skutečného plánování – kraj, partneři v kraji, budou mít jasnou představu, s jakými prostředky na jaká témata mohou v následujících letech počítat. Na bázi integrovaných přístupů budou moci regionální partneři ovlivnit, kam budou evropské prostředky v regionu směřovány a využít tak znalosti svého území, potřeb i potenciálu.

Seznam regionálních partnerů

 

Výstupy a zápisy z jednání

Úvodní setkání subjektů regionálního partnerství 22. 8. 2013

 

Důležité dokumenty a podklady

Důležité dokumenty z oblasti regionálního a strategického plánování a další podklady naleznete zde…

 

Aktuality