Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Poskytovatelé sociálních služeb v LK s oprávněním i bez něj v letech 2015-2018

18. 10. 2018

Předmět žádosti:

Žadatel žádal o o poskytnutí následujících informací:

  1. kolik sociálních služeb v letech 2015 – 2018 bylo součástí sítě sociálních služeb na území Libereckého kraje, která je určena dle ust. § 95 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“),
  2. kolik KÚ LK řešil případů v letech 2015 – 2018, týkajících se poskytování sociálních služeb bez příslušného oprávnění, tedy bez registrace dle ust. § 78 zákona o sociálních službách,
  3. jaká byla celková výše všech pokut, které KÚ LK uložil za poskytování sociálních služeb bez příslušného oprávnění od roku 2015 do 15. 10. 2018.

Odpověď na žádost:

KÚ LK žadateli sdělil následující:

Ad 1.) Počet služeb v Základní síti Libereckého kraje v jednotlivých letech je následující:

Počet služeb zařazených v ZSLK v letech 2015-2018

rok

2015

2016

2017

2018

počet služeb

219

239

247

246

Ad 2) KÚ LK od roku 2015 do 15. 10. 2018  řešil celkem 6 případů, které se týkaly podnětů, nebo poskytování sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78 odst. 1. zákona o sociálních službách. Jedná se o následující případy:

Rok

Poskytovatel

2015

Společnost spokojeného stáří o.p.s., Penzion pro seniory ATRIUM

SEN 40 s. r. o 

2016

EASY HELP o.p.s.

Senior House  (poskytování sociálních služeb bez oprávnění se neprokázalo)

2017

Klára pomáhá z. s. (poskytování sociálních služeb bez oprávnění se neprokázalo)

2018

Městys Libštát (poskytování sociálních služeb bez oprávnění se neprokázalo)

Ad 3) Celková výše uložených pokut, které KÚ LK udělil od roku 2015 do 15. 10. 2018 dle ustanovení § 107 odst. 5 písm. f) zákona o sociálních službách, je 200.000 Kč. Jedná se o následující případy:

Rok

Poskytovatel

Výše pokuty

2015

Společnost spokojeného stáří o.p.s., Penzion pro seniory ATRIUM

50.000,- Kč

SEN 40 s. r. o 

100.000,- Kč

2016

EASY HELP o.p.s.

50.000,- Kč

Mgr. Martin Hýsek
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915