Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj pomáhá k rozvoji oboru textilnictví

23. 04. 2019

V prostorách Střední průmyslové školy textilní v Liberci se konalo setkání platformy pro textil, které se účastnili zástupci Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Technické univerzity v Liberci, zástupců středoškolského vzdělávání v Libereckém a Královéhradeckém kraji a klastru Clutex. Jednali o společném zájmu rozvoje textilu, aktuálních trendech a perspektivách, přínosech při větším zapojení do mezinárodní spolupráce a možnostech uplatnění absolventů tohoto oboru.

V rámci Regionální přílohy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci pro území Libereckého kraje (RIS3 LK) bylo vymezeno několik znalostních domén, které uvádí odvětví, na které se kraj zaměřuje. Mezi jednu z oborových domén specializace patří „Pokročilé materiály na bázi textilních struktur.“ Je zaměřená na výzkum, vývoj, výrobu a nové technologie výroby materiálů (předené, pletené, tkané textilní struktury, netkané textilie). Více informací o RIS3 naleznete zde.

Liberecký kraj má dlouholetou tradici v historii textilnictví, kterou je zapotřebí nadále udržovat prostřednictvím výzkumu a vývoje, rozvoje podnikatelských příležitostí a spolupráce. Jednou z možností je zapojení do mezinárodní platformy Regiotex, která by měla pro kraj přínos v oblasti nových technologií a vzájemnému sdílení dobrých praxí. Neméně důležité je rovněž vzbudit zájem u studentů, kteří se o textilnictví zajímají. Rozvíjet jejich potenciál a k teoretické rovině znalostí, kterou získávají ve školách, připojit i praktické dovednosti k získání odbornosti budoucích absolventů.

„Bohužel se mezi lidmi moc neví, že stále existuje výroba textilu a výzkum nových vláken i technologií k jeho následnému zpracování. Jsme však rádi, že Liberecký kraj tento obor podporuje, snáze se nám pak jedná například i s rodiči a studenty.“ vyjádřila se k situaci ohledně textilnictví Ing. Jana Kočí, ředitelka Střední průmyslové školy textilní v Liberci. „Máme zájem na neustálém zkvalitňování výuky na naší škole, rozvíjíme spolupráci s firmami, hledáme možnosti, aby se naši studenti a pedagogové dostali k těm nejpokročilejším a nejnovějším informacím  a novinkám z oboru, podporujeme návštěvy veletrhů a navazování mezinárodních kontaktů. Věříme, že zapojení do prezentované mezinárodní platformy Regiotex může znamenat další cenné podněty a zkušenosti pro rozvoj tradičního i perspektivního textilního oboru v Libereckém kraji i pro uplatnitelnost našich absolventů.“  dodává.

V rámci jednání byly diskutovány podmínky koordinovaného postupu Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje v zapojení do  platformy Regiotex, protože tyto tři regiony tvoří podstatnou část textilní produkce v České republice.

Zástupce za Královéhradecký kraj na jednání seznámil přítomné se svými zkušenostmi z mezinárodní spolupráce a následně členové diskutovali nad možnými přínosy a specializacemi jednotlivých krajů. Výstupem jednání je celá řada podnětů, na jejichž rozpracování budou členové platformy dále pracovat.

Tato aktivita je hrazena z projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848

logolinka_rozsirena_barevna

Ing. Karolína Vičanová
karolina.vicanova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226494