Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Konzultace k projektovým záměrům

Máte projektový záměr? Chcete poradit, zda existuje vhodný program pro spolufinancování Vašeho projektu?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů poskytuje pro zájemce o podporu projektů zejména z Evropských strukturálních a investičních fondů poradenství v oblasti vyhledávání vhodného dotačního titulu pro spolufinancování projektových záměrů.  K tomuto účelu je připraven formulář projektového záměru. Tento formulář slouží k rychlé a efektivní konzultaci a pomoci zájemcům v základní orientaci v možnostech financování jejich záměrů. Zpracování projektové žádosti a realizace projektu spadá do plné kompetence předkladatele záměru.

Postup:

Vyplňte Formulář projektových záměrů a elektronicky jej zašlete ne e-mailovou adresu: projekty@kraj-lbc.cz

Vyplněním a zasláním formuláře projektového záměru zájemce o konzultaci souhlasí s evidencí svého projektového záměru pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje. Záměr nebude zveřejněn.

Pracovníci odboru regionálního rozvoje a evropských projektů posoudí možnosti financování vašeho záměru z Evropských strukturálních a investičních fondů či jiných dotačních titulů a do 7 pracovních dnů Vás budou elektronicky nebo telefonicky kontaktovat. V odpovědi naleznete doporučení do jakého operačního programu a do jaké osy (oblasti) Váš projekt zapadá (je možné jej zařadit), případně informaci o tom, že vhodný dotační titul k danému záměru nebyl nalezen. Kromě popisu a podmínek vhodného dotačního titulu (programu) bude v odpovědi uveden i kontakt na správce (administrátora) programu, který Vám poskytne detailnější informace a ověří vhodnost Vašeho projektového záměru v daném programu. 

V případě zájmu můžete požádat pracovníky odboru regionálního rozvoje a evropských projektů též o osobní konzultaci.

 

Další informace o Evropské unii a fondech naleznete pod následujícími odkazy:

Dotace EU     EUYOUTUBE