Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

2.7 - Program na podporu činnosti mateřských center

Od roku 2017 byl otevřen nový internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje:

http://dotace.kraj-lbc.cz/

Na tomto jednotném místě zájemci o dotaci získají kompletní přehled a informace o tom, jaké dotační tituly jsou otevřené, jaké se připravují a které jsou již ukončené, a budou navigováni krok po kroku k vyplnění správné žádosti přímo z oblasti, na kterou je jejich projekt zaměřen.

Veškeré informace k programu č.2.7 - Program na podporu činnosti mateřských center naleznete zde:

https://dotace.kraj-lbc.cz/regionalni-rozvoj/regionalni-rozvoj-2-7-program-na-podporu-cinnosti-materskych-center-d453411.htm