Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Výzvy spojené s uprchlickou krizí lze řešit i přes hranice. Evropské dotační programy i přes válku na Ukrajině pokračují

06. 05. 2022

Česká republika i Polsko se staly dočasným domovem velkého množství uprchlíků z Ukrajiny. Situace a problémy, kterým musí obě země čelit, jsou velmi podobné. Oba státy se tedy chtějí spojit a hledat řešení společně. Z evropského fondu pro regionální rozvoj míří na projekty další peníze.

„I přes končící programové období se monitorovací výbor Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko rozhodl podpořit možnost financování projektů, které se chtějí zaměřit na aktivity spojené s důsledky přílivu uprchlíků z Ukrajiny, který vyvolala agrese Ruské federace,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Výzva byla vyhlášena v rámci tzv. prioritní osy 4 na spolupráci institucí a komunit. Mezi podporované aktivity patří přeshraniční spolupráce v oblasti krizového řízení zaměřená na bezprostřední zvládání přílivu osob. Může se jednat o výměnu informací a posílení komunikace, koordinace aktivit, sdílení dobré praxe apod. Dále se může jednat o přeshraniční spolupráci v oblasti řešení dlouhodobých aspektů uprchlické krize jako je spolupráce a výměna zkušeností při začleňování uprchlíků do místních komunit a při jejich zapojení na pracovní trh. „Může to být také podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit, právní a jiná asistence či jazykové kurzy,“ doplnil radní Jiří Ulvr.

Hlavní cílovou skupinou v rámci této výzvy jsou uprchlíci z Ukrajiny, nadále však platí podmínky programu týkající se přeshraniční spolupráce a její přidané hodnoty pro společné aktivity. „Projekty tedy musí společně řešit čeští a polští projektoví partneři,“ upřesnil Ulvr.

Žadatelé mohou z Evropského fondu pro regionální rozvoj obdržet dotaci ve výši 85 % rozpočtu projektu. Státní rozpočet České republiky hradí dalších 5 %. Zbylých 10 % musí žadatelé uhradit ze svých zdrojů. Minimální výše podpory na jeden projekt je v této výzvě 100.000 eur.

Podrobnější informace, včetně termínů a harmonogramu, lze nalézt na webové stránce programu Příjem žádostí do prioritní osy 4 | Integrace Pl (cz-pl.eu)

logo

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419