Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Seminář, který přiblíží brownfieldy a greenfieldy v kraji, se přesouvá na listopad

06. 10. 2021

 

Další z cyklu seminářů na téma brownfieldů a greenfieldů v regionu pořádá Liberecký kraj spolu s Agenturou regionálního rozvoje a agenturou Czechinvest. Tentokrát se akce koná v Továrně Mastných v Lomnici nad Popelkou. Namísto původně avizovaného termínu 30. září se tak však stane 4. listopadu od 10 hodin.

Záštitu nad ním převzal Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

„Pro Liberecký kraj je prioritou pomáhat likvidaci zanedbaných a nefunkčních objektů či areálů na území regionu a jejich opětovnému využití. Těší mne, že mnohé z těchto brownfieldů již zanikly a žijí novým, lepším životem. Jedním z takových příkladů je právě Továrna Mastných, kde se seminář koná,“ řekl Jiří Ulvr.

Začátek semináře přinese souhrnné informace o aktivitách Libereckého kraje v oblasti brownfieldů a greenfieldů. Představí se portál Investičních příležitostí Libereckého kraje, který je k dispozici na internetové adrese www.investujpodjestedem.cz; jeho součástí je i databáze těchto míst v Libereckém kraji. „Tam lze získat další informace o této problematice a vyhledat i vhodné lokality pro podnikatelské záměry. Je také možné se obrátit na Agenturu regionálního rozvoje, která portál spravuje a je připravena zprostředkovat potřebné informace," doplnil radní Ulvr. Následovat bude komentovaná prohlídka Továrny Mastných a dojde také na prezentaci úspěšných projektů obnovy brownfieldů v kraji představení dotačních titulů, které jsou určeny pro úpravy brownfieldů a greenfieldů, a možnostmi jejich čerpání.

Na seminář se lze přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese https://investujpodjestedem.cz/seminare/elektronicka-prihlaska-na-seminar/, popřípadě na e-mailové adrese m.psenicka@arr-nisa.cz. Kapacita semináře je omezena a účast je bezplatná.

Užitečné informace jsou k nalezení na webu odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz, dále na stránkách Portálu investičních příležitostí Libereckého kraje www.investujpodjestedem.cz a na stránkách Agentury regionálního rozvoje http://www.arr-nisa.cz a agentury CzechInvest http://www.czechinvest.org. Továrna Mastných má svoji webovou prezentaci na webu http://www.tovarna-mastnych.eu/.

Brownfield je nemovitost, pozemek nebo objekt, který se nachází na současně nebo v minulosti zastavěném území, není využíván a je zanedbaný, případně i kontaminovaný. Obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity.  Greenfieldem je označováno území, které dosud zastavěno nebylo. Využívá se například jako zemědělská půda. V českém významu znamená tento pojem slovní spojení „zelená louka“.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324