Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Regionální stálá konference Libereckého kraje pomáhá deset let. Má už šesté pokračování

01. 02. 2024

Pětka už není, střídá ji šestka. Projekt Regionální stálá konference Libereckého kraje s pořadovým číslem pět byl letos ukončen, plynule na něj navázal projekt číslo šest, který by měl oblastmi své činnosti na svého předchůdce navázat. Regionální stálá konference Libereckého kraje působí od roku 2014. 

Během trvání pátého pokračování projektu se uskutečnila dvě jednání, jejichž součástí je projednávání aktuálních informací nejen z území, ale také z ministerstva pro místní rozvoj. Sekretariát konference také vypracoval pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Novoborsko studii, která ministerstvu poslouží k formulování konkrétních aktivit v rámci Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a dále k nastavení dotační podpory.

„Projekt Regionální stálá konference Libereckého kraje V trval pouhé čtyři měsíce, ale i za tuto krátkou dobu se stihlo a podařilo mnoho aktivit,“ uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Cílem pátého projektu bylo zajistit aktérům z území Libereckého kraje takové podmínky, aby mohly být finanční prostředky z evropských a národních fondů využity co nejefektivněji – tedy na projekty, které řeší konkrétní problémy a potřeby Libereckého kraje.

Tým sekretariátu mimoto také zpracoval Regionální akční plán a jeho změny, dále zahájil práce na putovní výstavě, která bude zaměřená na propagaci dotací z Evropské unie a započal přípravu únorového semináře s názvem Informační den pro obce. Jednal také s obcemi, mapoval projektové záměry a propagoval Informační systém projektových záměrů, který je jedinou databází na území Libereckého kraje, jež sdružuje projekty.

„V současné době jsme na počátku projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje VI, který bude podpořen z Operačního programu Technická pomoc pro programové období 2021–2027. V tomto novém projektu budou aktivity obdobné a navážou na předchozí projekt,“ zakončil Jiří Ulvr.

MMR EU Kraj

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324