Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Proběhne veřejné projednání Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

19. 06. 2020
Od roku 2017 je zpracovávána aktualizace dokumentu Regionální surovinová politika Libereckého kraje, který na základě podrobné analýzy území navrhuje opatření, zásady a kritéria pro využívání ložisek nerostných surovin na území Libereckého kraje.

V současné době probíhá hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a v rámci tohoto procesu (SEA) se uskuteční veřejné projednání. 

Veřejné projednání se uskuteční dne 22. června 2020 od 14 hodin v multimediálním sálu budovy Krajského úřadu Libereckého kraje. V rámci jednání bude dokument včetně vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví představen a následně proběhne diskuse. 

Pozvánka na veřejné projednání RSP LK 2019Pozvánka na veřejné projednání

K dokumentu je možné vznést připomínky, a to buď přímo na veřejném projednání nebo písemně nejpozději do 5 dnů od konání veřejného projednání na Ministerstvo životního prostředí a veřejné zdraví.

Návrh dokumentu je k nahlédnutí na webových stránkách Krajského úřadu nebo na portálu Cenia.

Mgr. Zuzana Šiftová
zuzana.siftova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226309