Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O dotace pro obce je zájem. Krajský seminář se přesune do většího sálu v liberecké knihovně

24. 01. 2023

Velký ohlas provází seminář na téma Jak pomocí dotací rozvíjet obec, který připravuje sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje. Původně se měl konat v zastupitelském sále krajského úřadu, kvůli množství zájemců se jej pořadatelé však rozhodli přesunout do Krajské vědecké knihovny. Uskuteční se 1. února od 10 hodin ve velkém konferenčním sálu ve 2. patře.

Cílem semináře je jednotlivými příspěvky především inspirovat obce k využití dotačních příležitostí k jejich rozvoji. „Liberecký kraj rozvoj obcí dlouhodobě a systematicky podporuje;  letos rozdělí v dotačním Programu obnovy venkova 29 milionů korun. V něm lze žádat o příspěvky například na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravu návsí, náměstí, dále na obnovu a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady, opravu a výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch, projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, integrované projekty venkovských mikroregionů a obnovu válečných hrobů. Z programu lze získat dotaci ve výši 30 až 70 % celkových nákladů na projekt," nastínil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Částka, kterou kraj uvolňuje do Programu obnovy venkova, je řadu let víceméně stabilní a nezaznamenává výraznějších výkyvů. „Letošní částka bude totožná s částkou v roce 2019, ve kterém byla nejvyšší v historii kraje – přes 29 milionů korun. Minulý rok se rozdělilo přes 26 milionů, v roce 2021 to bylo 27,2 milionu. Roku 2020 příspěvek kvůli restrikcím přijatým k udržení vyrovnaného krajského rozpočtu v souvislosti s koronavirovou pandemií činil pouze 20 milion a v roce 2018 kraj poskytl přes 28 milionů korun,“ poznamenal hejtman Martin Půta.

Vstup je zdarma, nebude chybět malé občerstvení. Program akce se nalézá na odkazu níže.

PROGRAM

Regionální stálá konference

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324