Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ministerstvo podpoří malé podniky a kreativce. Žádat lze i v Libereckém kraji

22. 05. 2023

Pomoc v propagaci malým a středním podnikům v propagaci, zlepšení prezentace jejich výrobků, zvýšení konkurenceschopnosti a zároveň podpora podnikatelů – kreativců, kteří se pohybují v marketingové branži. Takový je cíl výzvy nazvané Kreativní vouchery, kterou vyhlásilo ministerstvo kultury z Národního plánu obnovy. Zapojit se do ní mohou i zájemci z Libereckého kraje.

Investice se uskuteční prostřednictvím systému poukázek na podporu takzvaných měkkých inovací v malých a středních podnicích, jako například návrh webových stránek, design produktů a služeb, grafický design či marketingové strategie.

 „Zejména pro malé firmy o několika lidech bývá marketing jak z personálních, tak finančního hlediska velmi náročná oblast v rámci jejich podnikání. Vítám proto možnost podpory, protože může pro tyto firmy znamenat významný impulz a zároveň může pomoci prosadit se nadaným začínajícím kreativcům,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kreativní vouchery podpoří práci v oblastech architektury, interiérového designu a designu nábytku, průmyslového a produktového designu, módního, grafického, webového a světelného designu, designu služeb i UX designu. Dalšími oblastmi jsou film, video, televize, hudba, zvuk, fotografie, herní průmysl, informační a komunikační technologie, kulturní dědictví, marketingové strategie, on-line marketing, práce s texty a řemesla.

Žádat mohou malé a střední podniky se sídlem nebo zapsanou provozovnou na území Libereckého kraje a s prokazatelnou historií minimálně od 26. ledna letošního roku. Příjem žádostí o podporu končí 31. července, nejzazší datum pro ukončení projektu je 30. září. Pro Liberecký kraj je vyčleněno osm milionů korun.

Maximální dotace na jeden kreativní voucher neboli projekt je nejvýše 85 % z celkové výše odměny za službu kreativce; DPH není způsobilý výdaj. Minimální výše podpory je padesát tisíc korun bez DPH, maximální dvě stě tisíc korun bez DPH.

Ministerstvo kultury chce podpořit minimálně 40 malých a středních podniků. Přínosem této výzvy je jak podpora žadatelů – podniků, kterým Národní plán obnovy uhradí významnou část výdajů, tak kreativců, kteří se svou prací mohou více zviditelnit a rozšířit tak okruh svých zákazníků,“ řekl Jiří Ulvr, radní libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324