Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj hostil Informační den pro obce. Tématem byly dotace, surovinová politika i investice

07. 02. 2024

Seminář s názvem Informační den pro obce se uskutečnil ve středu 7. února v zastupitelském sále krajského úřadu. Určen byl pro zástupce obcí a konal se v rámci Regionální stálé konference Libereckého kraje.

„Představitelé obcí se seznámili například s investičními příležitostmi pro brownfields v Libereckém kraji. Jsem rád, že jsem měl možnost se všemi se setkat a prodiskutovat témata, která jsou pro život v obcích zásadní,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Účastníci měli možnost seznámit se s fungováním podpory obcí ze strany Ministerstva pro místní rozvoj nebo s programy přeshraniční spolupráce Interreg ČR-Sasko a ČR-Polsko, Obchůdek 2021+.  

Tématem byla také digitalizace v Libereckém kraji prostřednictvím Datového portálu nebo Evropského digitálního hubu.

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516