Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj uvolní tři miliony pro inovativní firmy a projekty

21. 04. 2021

Cílem Libereckého kraje je podporovat rozjezd inovativních firem, následně je propojit s výzkumnými organizacemi a ověřit poznatky výzkumu a vývoje v praxi, aby si svou konkurenceschopnost udržel. Na tyto tři fáze zacílil vyhlášený Regionální inovační program finanční podporu pomocí tzv. voucherů, a to startovacích, inovačních a technologických. Kraj od roku 2012 rozdělil již přes devatenáct milionů korun.

Žadatelé, právnické osoby, nebo podnikající fyzické osoby se sídlem nebo provozovnou v Libereckém kraji, mohou od 1. do 16. června podávat své žádosti do Regionálního inovačního programu, který krajský úřad vyhlašuje již podesáté. Za pomocí voucherů lze zakoupit služby spojené s inovacemi ve výši 20–200 tisíc korun na jednoho žadatele. Podpořeny jsou projekty až do výše 3 milionů korun. Kreativní studenti studující v Libereckém kraji mohou rovněž žádat peníze na rozjezd svých nápadů.

„Podle analýz Agentury regionálního rozvoje se za poslední dekádu rozrůstá počet inovativních firem v Libereckém kraji. Podporovat je jak při úplném začátku, ale i v jejich provázání s univerzitami a výzkumnými organizacemi je jednou z priorit představitelů regionu,“ vysvětluje Jiří Ulvr, radní zodpovědný za řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Nastavit inovativní podnikatelské aktivity a ověřit jejich životaschopnost v praxi pomáhá Lipo.ink, který nabízí tzv. inkubaci. V podpoře studentů pomůže Student Business Clubu Technické univerzity v Liberci,“ upřesnil pomoc kraje při rozjezdu Jiří Ulvr.

Pomocí startovacího voucheru si začínající podnikatel zmapuje průzkum trhu, uhradí třeba právní, finanční či dotační poradenství, tvorbu webu, ale i vývoj materiálu na výrobu prototypu. Za inovační voucher si pořídí především služby výzkumné organizace, například analýzu, testování či měření vlastností připravovaného produktu, ale i návrh jeho designu nebo odbornou pomoc se zavedením do výroby. Technologický voucher se zaměřuje na aktivity, které již ověřují vyrobitelnosti produktu v jakékoliv fázi jeho vývoje, konkrétně technologické úkony, výpočty nebo simulace, zpravidla již ve spolupráci s výzkumnou organizací.

Podmínky a žádost Regionálního inovačního programu jsou zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje. Možno čerpat prostředky na podnikatelské aktivity plánované od 1. května 2021 do 31. prosince 2022. Před podáním žádosti je možné záměry konzultovat na krajském úřadě na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.

Příloha:

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419