Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj opět podpoří regionální výrobce, rozdělí mezi ně téměř milion a půl

08. 03. 2023

Regionální řemeslníky a jejich rukodělnou výrobu podporuje dlouhodobě a systematicky Liberecký kraj. Ze svého dotačního fondu na tyto účely v letošním roce uvolní jeden milion a čtyři sta tisíc korun. Zájemci mohou žádat o dotaci od 1. do 17. dubna.

„Program je zaměřený na podporu regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vztahů, dále na osvětu a informovanost o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb. Jeho cílem je podpořit nejen jejich dostupnost na trhu, ale také zvýšit o nich povědomí,“ prohlásil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Z programu číslo 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel mohou žádat o podporu právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které jsou nositeli značek místní produkce – Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Krkonoše – originální produkt nebo jsou držiteli ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, Regionální potravina Libereckého kraje, Nositel tradice lidových řemesel či Mistr tradiční rukodělné výroby. Zároveň musí mít sídlo nebo provozovnu na území Libereckého kraje.

Podrobnosti, včetně formulářů pro žádosti najdou zájemci na webových stránkách https://dotace.kraj-lbc.cz/regionalni-rozvoj/regionalni-rozvoj-2-5-podpora-regionalnich-vyrobku-vyrobcu-a-tradicnich-remesel-d453429.htm.

Řemeslné výrobky regionálních producentů od tradičních až po designové a inovativní lze nalézt přehledně na portálu Liberecký kraj sobě; webová adresa je https://www.lksobe.cz/. Jde o místo, které nabízí informace zájemcům o regionální produkty, kreativní dílny nebo návštěvu rodinné farmy, stejně jako samotným producentům, obcím, městům, školám a jejich partnerským organizacím. „Tato krajská služba není jen pouhou databází, ale neustále se rozvíjí a posouvá. Je místem, kde si každý vybere originální produkty a služby a kde současně noví i stávající výrobci dostávají podporu a prostor pro vlastní prezentaci,“ uzavřel Ulvr.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324