Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace

12. 02. 2024

Jak pomoci nadaným dětem k vyšší úspěšnosti a jak celkově zlepšit atmosféru ve třídách? Pro odpovědi na tyto otázky je často nejlepší vypravit se přímo do škol. Nabídku bezplatné pomoci a zmapování práce s nadanými dostaly od Libereckého kraje, potažmo jeho Agentury regionálního rozvoje, desítky ředitelů základních škol. Metodička nadání, konzultantka pro školy a rodiče Eva Dušková na podzim zavítala ke třem z nich.

Každá škola má jiné podmínky a proto je individuální přístup pro Evu zásadní. Průběh základní bezplatné konzultace však probíhá všude stejně. Úvodní schůzka s vedením školy, náslechy ve vybraných třídách a konzultace s učiteli, závěrečná schůzka s vedením a předání vypracované zprávy. Do rukou se pedagogickému sboru dostává materiál shrnující funkční prvky ve výuce doplněný o konkrétní doporučení šitá na míru. „V každé škole se dá najít potenciál a prostor pro rozvoj nadaných žáků,“ uvedla Eva Dušková a dodává, že jí velmi pomáhá, když je vedení školy otevřené novým myšlenkám.

Živnou půdu našla na ZŠ Vrchlického, v jejímž čele stojí od září Pavel Coufal, bývalý dlouholetý ředitel science centra iQLANDIA. Jeho vize, kam školu směřovat, počítají s podporou nadaných dětí jako se samozřejmostí. Přízni se tento směr těší i v učitelském sboru, kde již s nadáním pracovat umí. „Bylo velmi milé sdílet s Evou podobné nápady a vidět v dětech to lepší. Děkuji za tipy k výuce a poskytnutí odkazů na zajímavá, sdílená úložiště plná inspirace,“ potvrdila učitelka Renata Hellmichová a dodává, že nápady, jak zlepšit výuku, vzešlé z konzultací, velmi uvítala. Ve škole na sídlišti Nové Pavlovice se tak evidentně blýská na lepší časy.

Nabídky základní bezplatné konzultace využily i další dvě školy. Liberecká ZŠ Aloisina výšina a turnovská ZŠ Skálova. V Liberci chtějí práci s nadanými dětmi posouvat kupředu dlouhodobě, stejně tak dbají na pedagogické vlohy učitelů. I pro turnovskou školu není toto téma novinkou. Spolupráce s Evou zde již dříve proběhla na druhém stupni. První stupeň přišel na řadu na podzim. Vytipováno bylo ze dvou tříd celkem devatenáct dětí schopných pracovat na komplexnějších úlohách a více do hloubky. Pedagogové by tak mohli využít tipy na diferencovanou výuku v rámci celé třídy, případně nastavit jiné možnosti podpory.

„Rozvoj regionu si bez podpory vzdělání nedovedu představit. Přál bych si proto, aby ředitelé všech základních škol v kraji tyto konzultace podpořené Libereckým krajem využili,“ dodal Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. Zkušenosti ostatně potvrzují, že kde se daří podpořit rozvoj nadání a silných stránek dětí, přicházejí pozitivní důsledky. Zlepší se klima ve třídě, u jednotlivců se zmírní nežádoucí chování a zvýší se motivace k učení. Dalším efektem může být vyšší účast na olympiádách a v soutěžích, vyšší úspěšnost dětí, spokojenější rodiče i učitelé.

Kontakt na Evu Duškovou je 774 308 251, duseveskole@gmail.com, případně se lze spojit přes sociální sítě, kde figuruje jako Podpora nadaných.

Pojem nadané dítě je termín, který je vysvětlován různě. V této souvislosti jde o označení jedince, který vykazuje rozumové nadání. Jeho schopnosti jsou nadprůměrné, jeho nervová soustava také - pracuje intenzivněji. Proto jsou potřeby nadaného ve výuce specifické, a je nutné mu vytvořit podmínky pro rozvoj, jak ukládá školský zákon https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon: § 17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů (1) Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů.

Eva Dušková absolvovala Fakultu humanitních studií Univezity Karlovy v Praze. Po narození syna se začala zajímat o školství a podporu nadaných dětí, absolvovala studium pedagogických věd na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s cílem měnit školství zespoda. V Liberci jako asistentka pedagoga, družinářka a učitelka zjistila, že je potřeba měnit věci z jiné úrovně. Proto nastoupila do celokrajského projektu NAKAP, kde působila jako konzultantka a metodička nadání pro ZŠ v kraji a pro rodiče po dobu pěti let. Po jeho skončení dostala od Agentury regionálního rozvoje nabídku pomáhat školám v rámci projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje a navíc rozšířila svou působnost na celou republiku jako mentorka a konzultantka na volné noze.

Kontaktovat ji je možné na duseveskole@gmail.com. Na sociálních sítích vystupuje jako Podpora nadaných.

další ze 1561561560561651 log :(

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419