Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Inovace, výzkum, mezinárodní spolupráce. Takový bude Den klastrů na Technické univerzitě.

07. 06. 2021

Výhody klastrové spolupráce v oblastech rozvoje inovací, mezinárodní spolupráce a čerpání podpory ze zdrojů Evropské unie na vědu, výzkum a inovace. Takový je program akce s názvem Den klastrů v Libereckém kraji. Jejím hostitelem aula budovy G na Technické univerzitě v Liberci 22. června od deseti hodin dopoledne.

Registrovat se je možné prostřednictvím webu Den klastrů | 1012plus. Akce se koná pod záštitou a za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a hejtmana Martina Půty.

Jednotlivé bloky konference budou věnovány benefitům klastrové spolupráce a smyslu zakládání klastrových organizací v Česku.

Pořadatelé seznámí účastníky s konkrétními přínosy spolupráce firem s výzkumnými organizacemi. Představí příklady dobré praxe, možnosti zapojení klastrů do procesu realizace RIS3 (Regionální inovační strategie), rozvoje inovací, mezinárodní spolupráce a čerpání podpory ze zdrojů Evropské unie na vědu, výzkum a inovace.

10:00 – 11:00

Registrace účastníků a networking

11:00 – 12:30

Úvodní blok konference

Úvodní slovo (zástupci MPO, Libereckého kraje, Národní klastrové asociace)

Smart Akcelerátor Libereckého kraje (SALK)

Perspektivy klastrové politiky 2021+ (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Aktivity CzechInvestu v podpoře klastrů (CzechInvest)

Předání ocenění Zlatý klastr (Karel Havlíček)

12:30 – 13:15

Oběd 

13:15 – 14:50

Úspěšné projekty klastrových organizací

1. blok – oblast Rozvoj inovací ve firmách

2. blok – oblast Internacionalizace

3. blok – oblast Vzdělávání

14:50 – 15:20

Coffeebreak 

15:20 – 17:00

Úspěšné projekty klastrových organizací

4. blok – oblast Rozvoj regionálního inovačního prostředí

Panelová diskuse

17:00 – 18:45

Představení regionálních pracovišť

Centrum rozvoje strojírenského výzkumu VÚTS, a.s.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI)

pozn.: omezený počet účastníků, prosíme o včasnou rezervaci prostřednictvím

přihlašovacího formuláře

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324