Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Centrum odborného vzdělávání v jablonecké Podhorské ulici je dokončené, žáci se tam nastěhují příští rok

16. 12. 2021

Kraj završil několikaletý projekt výstavby Center odborného vzdělávání (COV) za více než 700 milionů korun. Posledním z osmi dokončených COV je od této chvíle i to v jablonecké Podhorské ulici, kam se nastěhují žáci, kteří se budou chtít věnovat řemeslným oborům.

„Jsem rád, že si přes množství potíží během výstavby můžeme konečně oddychnout. Těší mě, že dokončení jabloneckého COV řemesel zároveň znamená úspěšné završení modernizace všech osmi škol, které jsme se před několika lety rozhodli vybudovat. Můžeme zase hledět o výrazný kus dopředu a připravovat se na další projekty a investice,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Projekt COV při Střední škole řemesel a služeb Jablonec nad Nisou financovaly kromě kraje také evropské fondy. „Celkové způsobilé výdaje projektu činí 78.499.004 korun, z toho je dotace ve výši 70.649.103,60 korun,“ vysvětlil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

„Celkové výdaje spojené s rekonstrukcí budovy v ulici Podhorská 54 včetně pořízení vybavení však dosahují částky 211.722.674 korun. K navýšení ceny projektu došlo zejména kvůli prodlevě mezi zpracovanou projektovou dokumentací a dokončením stavby. Výrazně se také zdražil stavební materiál,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

„Tím hlavním důvodem však byla nutnost bezodkladně zajistit bezpečnost po havárii z roku 2018, kdy bylo nutné nejenom rozšířit stavební práce a vzniklou nehodu řešit, ale i sanovat celou budovu, aby se nezřítila,“ dodal Petr Tulpa, současný náměstek pro resort sociálních věcí a emeritní náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti z předchozího volebního období.

Následky havárie řešila firma METROSTAV, a. s. Poté, po vysoutěžení zhotovitele, pokračovaly rozšiřující stavební práce, které prováděla BAK stavební společnost a. s. Ocelové věže, které podpíraly budovou COV kvůli zajištění bezpečnosti, byly prodány v elektronické aukci za 363.000 korun.

Součástí projektu COV v Jablonci nad Nisou byla kompletní rekonstrukce 2. a 3. patra budovy dílen odborného výcviku Střední školy řemesel a služeb v Podhorské ulici. „Samozřejmostí je také vybavení zrekonstruovaných prostor. Konkrétně se jedná například o modernizaci dílen pro obory zlatník/klenotník, sklář – výrobce a zušlechťovatel skla, výrobce bižuterie a dekorativních předmětů,“ dodal Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

 

Přehled pořízeného vybavení pro SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.:

 • technologie: 11.806.588,31 korun (dodavatel Advantage-fl.cz s.r.o.)
  • galvanická linka, licí stroj, tavící pec, chladící jednotka, voskovačka, pneumatický vulkanizační lis, míchač sádry, odstředivý licí stroj, 3D tiskárna, gravírovací frézka, stolní svařovací laser, míchačka žáruvzdorných hmot, kyslíkovodíkový vyvíječ, svářecí přístroj apod.
 • dílenské vybavení: 8.021.854,72 korun (dodavatel IN SPACE s.r.o.)
  • dílenské stoly základní i speciální pro zlatníky a skláře, židle, skříně a skříňky, regály, trezor, skříňky na jedy apod.
 • nábytek: 1.148.795,78 korun (dodavatel IN SPACE s.r.o.)
  • kancelářské stoly a židle, šatní skříňky, knihovna, tabule, odpadkové koše apod.
 • IT vybavení: 819.291,00 korun (dodavatel FLAME Systém s.r.o.)
  • plátna a dataprojektory, notebooky a stolní počítače, ozvučení a tiskárny
 • sklářské vybavení: 162.255 korun (dodavatel GREGOR Instruments s.r.o.)
  • sklářské figurkářské kahany, ochranné štíty a sklářské cihličky

 

Přehled rozdělení konkrétních finančních prostředků k projektu COV Jablonec nad Nisou:

v rámci projektu spolufinancovaného EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

způsobilé výdaje: 77.252.419,60 korun

nezpůsobilé výdaje: 28.208.814,24 korun

(výdaje jsou nezpůsobilé kvůli překročení celkových způsobilých výdajů uvedených v žádosti o dotaci) – dále pod zkratkou CZV

pořízení vybavení do zrekonstruovaných dílen:

 • technologie: 11.806.588,31 korun – nezpůsobilé kvůli překročení CZV
 • dílenské vybavení: 8.021.854,72 korun – nezpůsobilé kvůli překročení CZV
 • nábytek: 1.148.795,78 korun – nezpůsobilé kvůli překročení CZV
 • IT vybavení: 819.291,00 korun – způsobilé
 • sklářské vybavení: 162.255 korun – způsobilé

nad rámec projektu IROP:

 • zajištění objektu po havárii včetně TDI a BOZP: 32.363.260,16 korun
 • zpracování projektové dokumentace na rozšiřující stavební práce: 2.420.000 korun
 • rozšiřující stavební práce nad rámec projektu, které je nutné dokončit po havárii tak, aby bylo možné objekt využívat k původně plánovaným účelům
 • smlouva o dílo + dodatky: 44.983.308,07 korun
 • TDI, BOZP, AD na rozšiřující stavební práce: 554.180 korun

Celkové výdaje spojené s rekonstrukcí budovy Podhorská 54 a s pořízením vybavení tak dosahují částky 211.722.674 korun.

 

Přehled finančních prostředků v rámci jednotlivých COV Libereckého kraje v období 2014–2020:

COV LK

příprava

stavba

vybavení

TDI, BOZP

celkové výdaje

ISŠ Vysoké nad Jizerou

1.659.598

30.130.053

16.869.761

179.564

48.838.976

SOŠ a SOU Česká Lípa

2.070.271

56.369.872

22.343.919

313.390

81.097.452

SPŠ Česká Lípa

1.636.140

24.907.735

34.769.310

246.259

61.559.444

SPŠSE a VOŠ Liberec

1.860.504

49.466.999

34.965.561

274.670

86.567.734

SŠHL Frýdlant

1.618.880

52.689.522

21.740.864

262.449

76.311.715

OA, HŠ a SOŠ Turnov

878.766

34.295.487

20.177.159

258.940

55.610.352

SUPŠS Kamenický Šenov

2.733.502

72.411.485

14.896.666

353.925

90.395.578

SŠŘS Jablonec nad Nisou

6.012.155

182.935.105

21.958.785

816.629

211.722.674

CELKEM

18.469.817

503.206.257

187.722.025

2.705.826

712.103.925

 

Přehled rozdělení dotací:

COV LK

celkové výdaje

dotace – EU

dotace – SR

LK

podíl LK (v %)

ISŠ Vysoké nad Jizerou

48.838.976

40.102.471

2.358.969

6.377.536

13,06

SOŠ a SOU Česká Lípa

81.097.452

66.001.904

3.882.464

11.213.084

13,83

SPŠ Česká Lípa

61.559.444

49.943.442

2.937.849

8.678.153

14,1

SPŠSE a VOŠ Liberec

86.567.734

70.315.065

4.136.180

12.116.489

14

SŠHL Frýdlant

76.311.715

60.150.370

3.538.257

12.623.088

16,54

OA, HŠ a SOŠ Turnov

55.610.352

43.799.307

2.305.226

9.505.819

17,09

SUPŠS Kamenický Šenov

90.395.578

58.563.817

3.444.930

28.386.831

31,4

SŠŘS Jablonec nad Nisou

211.722.674

66.724.153

3.924.950

141.073.571

66,63

CELKEM

712.103.925

455.600.529

26.528.825

229.974.571

32,3

logo

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419