Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Handicapované ženy z Mařenic jsou zase o krůček blíž novým domovům

15. 01. 2015

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích, kde nyní žije 25 klientek, byl již v roce 2007 Libereckým krajem zapojen do pilotního projektu procesu transformace pobytových zařízení.

Díky projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“, který je spolufinancován Libereckým krajem a Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, tak bude v Novém Boru a ve Cvikově postaveno několik novostaveb.

Podstatou transformace je přemístit zdravotně postižené ženy do míst s běžnou zástavbou
a dostupnou sítí veřejných služeb a tím zajistit lepší začlenění do běžného života, ale také zlepšit dosavadní kvalitu poskytovaných služeb
“ uvedl Petr Tulpa, člen rady Libereckého kraje.

V prosinci loňského roku byly na základě výběrových řízení podepsány smlouvy se zhotoviteli staveb v jednotlivých lokalitách. Ve Cvikově vyroste jeden obytný domek
a aktivizační centrum, které bude přístupné i veřejnosti. V Novém Boru budou postaveny dva obytné domky v lokalitě u Divadla (Revoluční ul.) a jeden obytný domek v lokalitě u Stadionu (Husova ul.). Všechna tři staveniště již byla zhotovitelům staveb předána a stavební práce tak mohou začít. Díky realizaci výběrových řízení došlo ke snížení předpokládaných výdajů na stavby téměř o 9 mil. Kč.Všechny domky musí být dle podmínek projektu zkolaudovány nejpozději v listopadu tohoto roku“ informovala Ivana Hujerová, členka rady kraje.

Věříme, že projekt bude úspěšně dokončen a v některých krocích bude vzorem pro další transformační procesy v Libereckém kraji“ doplnil Petr Tulpa, člen rady Libereckého kraje.

Ing. Šulcová Veronika
veronika.sulcova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226663