Počasí Dnes 24°C Zítra 23°C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Propagační materiály a marketingové aktivity

 Propagační materiály, marketingové aktivity

 V rámci „Integrovaného projektu cestovního ruchu Libereckého kraje“ inzeruje Liberecký kraj v mnoha turistických časopisech a jiných periodikách za účelem nalákání turistů do našeho kraje. Kromě toho byly v rámci projektu vyhotoveny mnohé propagační materiály, které jsou distribuovány jak na území Libereckého kraje, tak zejména na veletrzích cestovního ruchu v Čechách i v zahraničí. Smyslem této aktivity je jednotná a ucelená propagace turistických atraktivit na území turistických regionů a oblastí Libereckého kraje.

 Propagační letáková kampaň

V roce 2009 byla v rámci „Integrovaného projektu cestovního ruchu Libereckého kraje“ vyhotovena sada 20ti žlutých letáků, které jsou distribuovány na spádových místech Libereckého kraje. V roce 2010 pak proběhla jejich aktualizace a znovuvydání. Letáky informují návštěvníky, kteří do Libereckého kraje přijeli o největších zajímavostech v okolí jejich pobytu a motivují je k návštěvě dalších zajímavých míst našeho kraje.

letáky

 Reprezentační desky Libereckého kraje „Barevná dovolená“

Liberecký kraj připravil v roce 2009 pro podnikatele v cestovním ruchu a hlavně pro jejich hosty, návštěvníky Libereckého kraje Reprezentační desky, které představují tipy na turisticky zajímavá místa v Libereckém kraji.

V úvodní části desek je představeno 6 turistických regionů a oblastí (Liberecko, Jizerské hory, Český ráj, Krkonoše, Lužické hory a Máchův kraj) včetně několika konkrétních subjektů působících v daných regionech. V druhé části desek je prezentována nabídka slevového programu BENEFIT Program ve třech jazykových mutacích – češtině, angličtině a němčině.

 Obsah desek je možné libovolně doplňovat aktuálními tipy na výlety. Tipy na výlety spolu dalšími informacemi o reprezentačních deskách naleznete na http://www.liberecky-kraj.cz/cs/spravce/barevna-dovolena.html.

 

 

 repredesky

 

Katalog šesti turistických regionů a oblastí Libereckého kraje

 Na základě kladných ohlasů na vydání katalogu turistických regionů a oblastí v roce 2004 se Liberecký kraj rozhodl připravit podobný materiál uzpůsobený současným trendům a požadavkům návštěvníků Libereckého kraje. Cílem propagačního materiálu vyhotoveného v rámci „Integrovaného projektu cestovního ruchu Libereckého kraje“ je prezentovat jednotlivé regiony a oblasti, nabídnout širokému spektru návštěvníků zajímavé výlety, podporovat aktivní dovolenou spojenou s poznáním historie, tradic a kultury.

Katalog má formu prezentačních desek, ve kterých jsou vloženy „sešity“ s informacemi o jednotlivých turistických oblastech a regionech (Jizerské hory, Máchův kraj, Krkonoše, Český ráj, Lužické hory + Ještědský hřbet, Frýdlantsko). Katalog byl vyhotoven v několika jazykovýchmutacích: angličtina, němčina, polština, holandština a ruština.

katalogy Máchův kraj Český ráj Frýdlanstko Jizreské hory Lužické horyKrkonoše

 

Informativní „Image“ katalog

 Dalším propagačním materiálem vyhotoveným v rámci „Integrovaného projektu cestovního ruchu Libereckého kraje“ je informativní „Image“ katalog, který by měl přilákat do našeho regionu nové návštěvníky. Tento prezentační materiál představuje komplexní tištěnou prezentaci nabídky cestovního ruchu zejména na území Libereckého kraje s přesahy tohoto území v rámci tří turistických regionů (Krkonoše, Český ráj a Českolipsko). Katalog podává základní informace o nabídce historických, kulturních a přírodních zajímavostí nacházejících se na území Libereckého kraje.

Katalog byl vyhotoven v několika jazykových mutacích: angličtina, němčina, polština, holandština a ruština.

 foto 

Soubor cykloturistických map a tipů na výlety Libereckého kraje

 Na základě poptávky po aktivním trávení volného času se Liberecký kraj rozhodl vydat soubor cykloturistických map v měřítku 1:75 000. Sada pěti map pokrývajících území jednotlivých turistických regionů a oblastí, konkrétně: Máchova kraje, Lužických hor, Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje, je umístěna v plastovém obalu. MApy jsou distribuovány při propagačních akcí oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje.

cyklomapy 

Kromě souboru map jednotlivých turistických regionů a oblastí byly připraveny také tipy na výlety pro pěší a cyklisty v elektronické podobě. Tyto tipy na výlety budou umístěny na internetových stránkách Libereckého kraje a budou určeny k využití všem subjektům a turistům z Libereckého kraje. Tipy na výlety budou moci být doplněny do reprezentačních desek, které jsou další aktivitou „Integrovaného projektu Libereckého kraje“

 Propagace v tisku

V rámci projektu je naplánováno 10 článků propagujících atraktivity cestovního ruchu v Libereckém kraji.

 Doposud vyšlo:

- TIM, leden-únor 2009, Zimní radovánky v Libereckém kraji.

- Mladá Fronta DNES, květen 2009, Pozvánka do Libereckého kraje.

- TIM, září 2009, Liberecký kraj ze sedla koně.

- Czech travelogue, 5/2009, Liberec Region – an ideal place for a colorful holiday

- Mladá fronta DNES, příloha, leden 2010, Zimní Liberecký kraj

Zpracovávám...