Počasí Dnes 9°C Zítra 15°C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Aktuality

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s  Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem

 vyhlašuje

 Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci
a administraci
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV), cílenou do oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. 

 Veškeré podmínky výzvy:

 Termín výzvy:

Vyhlášení výzvy:                                24. 2. 2012

Ukončení příjmu žádostí:                   28. 3. 2012, 12:00 hodin

 Předmětem výzvy je předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům ve fázi jejich realizace a administrace.

 Asistence vybraným pilotním programům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na realizaci a administraci konkrétních pilotních programů.

 Cílem výzvy je vybrat typové (pilotní) programy, kterým bude poskytnuta asistence při realizaci,
a které se tak stanou inspirací a vzorem pro programy ostatních příjemců podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Kontaktní údaje vyhlašovatele:  

Centrum evropského projektování a.s.,Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

 Kontaktní osoby:

 Ing. Markéta Moravová             +420 725 724 293, +420 495 582 685, moravova@cep-rra.cz

Ing. Kateřina Klimešová           +420 720 404 200, +420 495 582 686, klimesova@cep-rra.cz

 Přílohy výzvy:

Příloha č. 1:

Žádost o poskytnutí asistence pilotnímu programu při realizaci a administraci

 

Příloha č. 2:

Přehled dílčích projektů integrovaného plánu rozvoje města

 

 


Informativní přílohy (žadatel nevyplňuje):

Příloha č. 3:

Dohoda o poskytnutí asistence pilotnímu programu

 

 

 

 

 

3.1  Memorandum

 

 

3.2  Seznam povinností poskytovatele asistence ve vztahu k aktivitám pilotního programu

 

 

3.3  Seznam povinností příjemce asistence ve vztahu k aktivitám pilotního programu

 

Příloha č. 4:

Bodovací kritéria Poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci
a administraci

 

 

Můžete se registrovat na podzimní semináře PAAK

V rámci projektu Posílení absorční a  administrativní kapacity spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pořádáme podzimní cyklus seminářů roku 2011.

Cyklus bude obsahovat následující témata:

- Veřejné zakázky pro začátečníky

- Veřejné zakázaky pro pokročilé

- Projektové a finanční řízení pro začátečníky

- Projektové a finanční řízení pro pokročilé

- Projektové řízení z pohledu technického dozoru investora

Neváhejte a přihlaste se, registrace semináře naleznete na našich webových stránkách ZDE.

Anketa - Otevřené semináře na podzim 2011

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity si Vám dovolujeme nabídnout účast na podzimních otevřených seminářích roku 2011. Tyto semináře bychom rádi zaměřili pouze na témata, která Vás zajímají a dále bychom tyto témata rozdělili dle Vašich zkušeností
na začátečníky a na pokročilé, abychom se mohli problematice věnovat dle Vašich požadavků. Proto bychom Vás požádali o vyplnění krátké ankety, kde si sami zvolíte témata seminářů,
na která se zaměříme.

Anketu můžete vyplnit zde.

Nejzazší termín pro odeslání ankety je 28. července 2011

Analýzy absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1) Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod (termín odevzdání: 15.11.2011), zpracovatel: Centrum EP 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na svých webových stránkách zveřejnil výstupy z této první anlýzy,  http://www.rada-severovychod.cz/evaluacni-projekty-k-roce-2010

2) Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů(termín odevzdání: 30. 12. 2010), zpracovatel:  Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Úřad Regionální rady regionu soudružnosti Severovýchod na svých webových stránkách zveřejnil výstupy z této druhé analýzy. http://www.rada-severovychod.cz/evaluacni-projekty-realizovane-v-roce-2011

Vyhodnocení zkušenosti s čerpáním dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod(termín odevzdání: 31. 5. 2010), zpracovatel: Europ. a.s.

K 28. 2. 2011 bude k dispozici Dílčí zpráva o průběhu projektu, zaměřená na definování největších překážek během procesu zpracování žádosti. Nejpozději dne 31. 5. 2011 zhotovitel odevzdá kompletní Vyhodnocení zkušenosti s čerpáním dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Hlavním cílem tohoto dokumentu je analýza absorpční kapacity regionu soudržnosti Severovýchod v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v kontextu s programovacím obdobím 2007-2013.

Ke konci února se uskutečnily kulaté stoly:

- se zástupci řídícího týmu PAAK

- se zástupci výběrové komise PAAK

- s manažery pilotních projektů PAAK

Kulaté stoly pro veřejnost byly naplánovány na období únor až duben 2011 ve všech regionech    NUTS II SV (viz tab.).

Tabulka: Termíny konání kulatých stolů

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

15. 2. 2011 Jilemnice

16. 2. 2011 Semily

8. 3. 2011 Česká Lípa

10. 3. 2011 Liberec

23. 2. 2011 Hradec Králové

14. 3. 2011 Rychnov n. K.

17. 3. 2011 Trutnov

21. 3. 2011 Náchod

23. 3. 2011 Jičín

 

29. 3. 2011 Ústí n. O.

31. 3. 2011 Chrudim

5. 4. 2011 Svitavy

7. 4. 2011 Pardubice

 

Výstupy z diskusí budou zpracovávány tak, aby došlo k rozkrytí míry zkušeností (orientace v problematice) jednotlivých typů cílových skupin a k lokalizaci získaných údajů dle rozložení cílových skupin v rámci regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod.

 

 • Veřejné zakázky pro začátečníky
 • Veřejné zakázky pro pokročilé
 • Projektové a finanční řízení pro začátečníky
 • Projektové a finanční řízení pro pokročilé
 • Projektové řízení z pohledu technického dozoru investora

Neváhejte a přihlaste se, registrace na semináře naleznete na našich webových stránkách ZDE.

 

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Vás
Centrum evropského projektování
zve na seminář 

Řízení projektu z pohledu technického dozoru investora

 určený pro příjemce dotace

z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod,

který se uskuteční

ve středu 9. března 2011 od 9:00 hod.

v hotelu Grand, Československé armády 295, Hradec Králové, kongresový sál.

Obsah semináře:

Seminář je určen pro příjemce investičních dotací (investory) a jejich technické dozory, je zaměřen na řízení investičních projektů realizovaných prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Téma bude prezentováno ve 2 blocích, po ukončení těchto bloků bude následovat praktický workshop. Účastníci semináře si oživí a připomenou úlohu TDI před realizací stavby, v průběhu realizace stavby a při ukončení stavby. Poučí se jak postupovat při výskytu změn ve stavbě, naučí se vyplňovat čerpací tabulky rozpočtu stavby a seznámí se s tím, jak hlásit změny v realizaci projektu.

Pro praktický nácvik budou mít účastníci k dispozici konkrétní výstupy jednotlivých pilotních projektů, jako například jejich čerpací tabulky rozpočtu, monitorovací zprávy s hlášením změn, změnové listy a oznámení
o technických změnách v projektu.

Lektoři:

Členové projektového týmu PAAK z Centra evropského projektování.

 
 
Kapacita semináře je omezena na 25 osob.

Registrace jsou možné elektronicky na www.cep-rra.cz/paak/.

Projekt PAAK je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

Pozvánka na diskuzní setkání

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)
Vás zveme na 

 

"Setkání u kulatého stolu" 

 

určené nejen pro žadatele a příjemce

z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Cílem konání tzv. Setkání u kulatých stolů je prostřednictvím moderovaných diskusních setkání zmapovat
a následně vyhodnotit zkušenosti nejen žadatelů, ale i ostatních subjektů s Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod v regionu za dosavadní období. Výstupy z tohoto projektu budou sloužit jako zpětná vazba nastavení programu a jako podklad k optimalizaci procesů pro další programové období EU 2013 – 2020.

Diskuse bude zaměřena na hlavní témata:

 • problémy při přípravě žádostí do ROP SV, hodnocení náročnosti procesu přípravy,
 • problémy při realizaci projektu v rámci ROP SV, hodnocení náročnosti řízení projektu,
 • dostupnost lidských zdrojů pro přípravu a realizaci projektů,
 • náročnost při financování projektů ve fázi přípravy i realizace projektů,
 • hodnocení dostupnosti informací o programu,
 • důvody a překážky pro nepředkládání žádostí do programu,
 • přínosy projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) pro žadatele a příjemce dotace z ROP SV.

Diskuse bude vedena otevřeně a bude postavena na aktivním přístupu účastníků kulatých stolů, kteří tak budou moci vyjádřit své názory a zkušenosti.

Organizátoři a lektoři:

EUROP a.s.

Agentura regionálního rozvoje s r.o. Liberec

ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje

 Kapacita semináře je omezena na 15 osob.

Registrace jsou možné elektronicky na www.cep-rra.cz/paak.

Tato akce je realizována na základě zakázky „Analýzy absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, dílčí část „Vyhodnocení zkušenosti s čerpáním dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod“. Zadavatelem je Centrum evropského projektování a.s., Hradec Králové.

Projekt PAAK je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Termíny konání Setkání u kulatých stolů:

 

Liberecký kraj

Termín

Místo konání

Česká Lípa

Úterý 8. 3. 2011

od 10:00 do 13:00 hod

Hotel Olympia (salonek),

Bulharská 853, 470 01 Česká Lípa

Liberec

Čtvrtek 10. 3. 2011,

od 10:00 do 13:00 hod

Krajský úřad Libereckého kraje,  č. 328,

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

 

Královéhradecký kraj

Termín

Místo konání

Hradec Králové

čtvrtek 24. 2. 2011

od 10:00 do 13:00 hod

Hotel Nové Adalbertinum, salonek

Velké náměstí 32, Hradec Králové

Rychnov n. Kn

pondělí 14. 3. 2011

od 10:00 do 13:00 hod

Pelclovo divadlo, Malý sál v 1. patře

Panská 79, Rychnov nad Kněžnou

Trutnov

čtvrtek 17. 3. 2011

od 10:00 do 13:00 hod

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (budova naproti autobusovému nádraží),
zasedací místnost č. 5502 v 1. mezipatře

Horská 5, Trutnov

Náchod

pondělí 21. 3. 2011

od 10:00 do 13:00 hod

Hotel U Beránka, salonek

Masarykovo nám. 74, Náchod

Jičín

středa 23. 3. 2011

od 10:00 do 13:00 hod

Masarykovo divadlo Jičín, Malý sál

Husova 206, Jičín

 

Pardubický kraj

Termín

Místo konání

Ústí nad Orlicí

Úterý 29. 3. 2011

od 10:00 do 13:00 hod

Hotel UNO, Oranžový salonek

T. G. Masaryka 897, Ústí nad Orlicí

Chrudim

Čtvrtek 31. 3. 2011

od 10:00 do 13:00 hod

Hotel Bohemia Chrudim, Školící místnost

Masarykovo náměstí 900, Chrudim

Svitavy

 

Úterý 5. 4. 2011

od 10:00 do 13:00 hod

Fabrika Svitavy, Salonek Restaurace Fabrika

Wolkerova alej 92/18, Svitavy

Pardubice

Čtvrtek 7. 4. 2011

od 10:00 do 13:00 hod

Hotel EURO, Salonek A

Jiráskova 2781, Pardubice

 

Seminář na téma Řízení projektu z pohledu technického dozoru investora

 

Pro velký zájem opakujeme v rámci realizace projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity financovaného z Regionálního operačního programu Severovýchod seminář Řízení projektu z pohledu technického dozoru investora.

Seminář je určen pro příjemce investičních dotací (investory) a jejich technické dozory, je zaměřen na řízení investičních projektů realizovaných prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Téma bude prezentováno ve 2 blocích, po ukončení těchto bloků bude následovat praktický workshop. Účastníci semináře si oživí a připomenou úlohu TDI před realizací stavby, v průběhu realizace stavby a při ukončení stavby. Poučí se jak postupovat při výskytu změn ve stavbě, naučí se vyplňovat čerpací tabulky rozpočtu stavby a seznámí se s tím, jak hlásit změny v realizaci projektu.

Pro praktický nácvik budou mít účastníci k dispozici konkrétní výstupy jednotlivých pilotních projektů, jako například jejich čerpací tabulky rozpočtu, monitorovací zprávy s hlášením změn, změnové listy a oznámení o technických změnách v projektu.

Termíny seminářů:

 • 9. 3. 2011 – Hradec Králové (pro všechny tři kraje NUTS II Severovýchod)

Neváhejte a přihlaste se, registrace na semináře naleznete na našich webových stránkách ZDE.

Seminář na téma Řízení projektu z pohledu technického dozoru investora

 

V rámci realizace projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity financovaného z Regionálního operačního programu Severovýchod si Vás dovolujeme pozvat na seminář Řízení projektu z pohledu technického dozoru investora.

Seminář je určen pro příjemce investičních dotací (investory) a jejich technické dozory, je zaměřen na řízení investičních projektů realizovaných prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Téma bude prezentováno ve 2 blocích, po ukončení těchto bloků bude následovat praktický workshop. Účastníci semináře si oživí a připomenou úlohu TDI před realizací stavby, v průběhu realizace stavby a při ukončení stavby. Poučí se jak postupovat při výskytu změn ve stavbě, naučí se vyplňovat čerpací tabulky rozpočtu stavby a seznámí se s tím, jak hlásit změny v realizaci projektu.

Pro praktický nácvik budou mít účastníci k dispozici konkrétní výstupy jednotlivých pilotních projektů, jako například jejich čerpací tabulky rozpočtu, monitorovací zprávy s hlášením změn, změnové listy a oznámení o technických změnách v projektu.

Termíny seminářů:

 • 16. 2. 2011 – Hradec Králové
 • 17. 2. 2011 – Liberec
 • 23. 2. 2011 – Pardubice

Neváhejte a přihlaste se, registrace na semináře naleznete na našich webových stránkách ZDE.

Pozvánka na seminář je přiložena zde: pozvánka PAAK (__)

 

Inspirujte se na webu projektu PAAK 

 

Pokud právě zahajujete realizaci nového projektu a nevíte si rady s oznámením o změně či první monitorovací zprávou, pak je web projektu PAAK (__) určen právě Vám.

Díky prezentaci pilotních projektů na našem webu máte možnost nahlédnout do dokumentace z průběhu realizace pilotních projektů z různých oblastí podpory ROP NUTS II Severovýchod.

Dokumenty jsou prezentovány v sekci Pilotní projekty – vyhledat projekt. Zde si pomocí filtru můžete najít projekt podobný tomu Vašemu, projít si dokumenty a získat cenné informace.

V rámci projektu PAAK, financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, také pořádáme semináře na téma Veřejné zakázky, Řízení projektů a Finanční řízení projektů. Prostřednictvím našeho webu se můžete zaregistrovat na chystané semináře nebo si stáhnout materiály z předchozích seminářů v sekci Realizované semináře.

V současnosti pořádáme seminář na téma Finanční řízení, který se bude konat 8. 2. v Hradci Králové, 10. 2. v Pardubicích a 15. 2. v Liberci.

Dále chystáme novinku, seminář na téma Řízení projektu z pohledu TDI, který je určen pro příjemce investičních dotací a jejich technické dozory. Tento seminář se bude konat 16. 2. v Hradci Králové,
17. 2. v Liberci a 23. 2. v Pardubicích.

Na uvedené semináře se můžete zaregistrovat zde.

Přejeme Vám hodně úspěchů při realizaci Vašich projektů

 

Seminář na téma Finanční řízení

V rámci realizace programu Posílení absorpční a administrativní financovaného z Regionálního operačního programu Severovýchod si Vás dovolujeme pozvat na seminář Finanční řízení. 

Seminář je určen především pro podnikatele a NNO. Je zaměřen na finanční řízení projektů realizovaných prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Téma bude prezentováno ve třech blocích, po každém z nich bude následovat praktický workshop. Účastníci semináře se naučí sestavovat rozpočet a finanční plán, seznámí se s jednotlivými typy monitorovacích zpráv o realizaci projektu, vyzkoušejí si vypracování žádosti o platbu, výkazů výdajů i sledování čerpání výdajů projektu.

 

Pro praktický nácvik budou mít účastníci k dispozici konkrétní výstupy jednotlivých pilotních projektů, jako například jejich rozpočet, monitorovací zprávy s přílohami, žádosti i platbu, oddělenou účetní evidenci nebo výkaz výdajů vynaložených příjemcem.

Termíny seminářů:

8.2.2011 - Hradec Králové

10.2.2011 - Pardubice

15.2.2011 - Liberec

Neváhejte a přihlaste se, registrace na semináře naleznete na našich webových stránkách ZDE.

Pozvánku na seminář naleznete zde: PAAK (__)

 

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Regionální rozvojovou agenturou  Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královehradeckým a Pardubickým
krajem
 

vyhlašuje

výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci
a administraci
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV), cílenou do oblasti podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se střeními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu. 

 

Veškeré podmínky výzvy naleznete zde: 

paak.cep-rra.cz/files/vyzvy/realizace_4_2-1-12-2010/Vyzva-k-predkladani-projektu-asistence-pri-priprave_12-2010.pdf (__)

 

Termín výzvy:

Vyhlášení výzvy:                                   1. 12. 2010

Ukončení příjmu žádostí:                      31. 1. 2011, 12:00 hodin

Předmětem výzvy je předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům ve fázi jejich realizace a administrace.

Asistence vybraným pilotním projektům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na realizaci a administraci konkrétních pilotních projektů.

Cílem výzvy je vybrat typové (pilotní) projekty, kterým bude poskytována asistence při realizaci,
a které se tak stanou inspirací a vzorem pro projekty ostatních příjemců finanční podpory z ROP SV zaměřené do oblasti podpory 4.2.

 

Kontaktní údaje vyhlašovatele:

Centrum evropského projektování a.s.

Československé armády 954/7

500 03  Hradec Králové

 

Kontaktní osoby:

Ing. Iva Krunčíková: +420 724 540 542, +420 495 582 666, kruncikova@cep-rra.cz

Ing. Markéta Moravcová: +420 725 724 293, +420 495 582 685, moravova@cep-rra.cz

Ing. Kateřina Klimešová: +420 720 404 200, +420 495 582 686, klimesova@cep-rra.cz

Veškeré přílohy výzvy naleznete zde: www.cep-rra.cz/paak/ (__)

 

****************************************************************************************************************************

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Regionální rozvojovou agenturou  Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královehradeckým a Pardubickým
krajem
 

   vyhlašuje

výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV), cílenou do oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.

Veškeré podmínky výzvy:

Viz. Výzva pro předkládání žádostí v plném znění

Termín výzvy:
Vyhlášení výzvy:              14.6.2010
Ukončení příjmu žádostí:   31.8.2010, 12:00 hodin

Předmětem výzvy je předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům ve fázi jejich realizace a administrace.

Asistence vybraným pilotním projektům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na realizaci a administraci konkrétních pilotních projektů.

Cílem výzvy je vybrat typové (pilotní) projekty, kterým bude poskytnuta asistence při realizaci, a které se tak stanou inspirací a vzorem pro projekty ostatních žadatelů o finanční podporu z ROP SV zaměřené do oblasti podpory 3.1 a 3.2.

Kontaktní údaje vyhlašovatele:

Centrum evropského projektování a.s., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoby:

Ing. Iva Krunčíková           +420 724 540 542, +420 495 582 666, kruncikova@cep-rra.cz
Ing. Markéta Moravová      +420 725 724 293, +420 495 582 685, moravova@cep-rra.cz
Ing. Kateřina Klimešová    +420 720 404 200, +420 495 582 686, klimesova@cep-rra.cz

Podrobné informace k výzvě naleznete na internetových stránkách projektu PAAK - www.cep-rra.cz/paak.

vloženo: 18.6.2010

*********************************************************************************************************************************************************************
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při přípravě

Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královehradeckým a Pardubickým krajem 

vyhlašuje

Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při přípravě v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, cílenou na PPP projekty - partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Veškeré podmínky výzvy:

Viz. Výzva pro předkládání žádostí v plném znění

Termín výzvy:
Vyhlášení výzvy: 1.6.2010
Ukončení příjmu žádostí: 30.7.2010, 12:00 hodin

Předmětem výzvy je předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům ve fázi přípravy projektových žádostí.

Asistence vybraným pilotním projektům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na tvorbu projektových žádostí.

Cílem výzvy je vybrat typové (pilotní) projekty, kterým bude poskytnuta asistence při přípravě, a které se tak stanou inspirací a vzorem pro projekty ostatních žadatelů o finanční podporu z ROP SV zaměřenou na PPP projekty.

Kontaktní údaje vyhlašovatele:

Centrum evropského projektování a.s., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoby:

Ing. Iva Krunčíková           +420 724 540 542, +420 495 582 666, kruncikova@cep-rra.cz
Ing. Markéta Moravová      +420 725 724 293, +420 495 582 685, moravova@cep-rra.cz
Ing. Kateřina Klimešová    +420 720 404 200, +420 495 582 686, klimesova@cep-rra.cz

Podrobné informace k výzvě naleznete na internetových stránkách projektu PAAK - www.cep-rra.cz/paak.

vloženo: 2.6.2010

*********************************************************************************************************************************************************************

Pozvánka na seminář - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Vás Centrum evropského projektování ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zvou na seminář VEŘEJNÉ ZAKÁZKY určený pro potenciální žadatele a příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), který se uskuteční 10. a 11. června 2010 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Program semináře:

 10. 6. 2010       Veřejné zakázky z pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Čas:

Téma:

10:30 – 10:40

Přivítání přítomných, představení přednášejících

Informace o projektu PAAK

10:40– 11:30

Základní principy zákona o veřejných zakázkách, na co nejvíce dbát

Změny v zákoně o veřejných zakázkách, případné připravované změny

11:30 – 11:40

Přestávka

11:40 – 13:00

Nejčastější pochybení při veřejných zakázkách, na co nejvíce dát pozor

13:00 – 14:00

Oběd

14:00 – 15:30

Výklady rozhodnutí ÚOHS,

proč určitým způsobem rozhodli, co by změnilo výsledek rozhodnutí apod.

(Výběr vybraných rozhodnutí s důrazem na rozhodnutí u projektů ROP SV)

15:30 – 15:45

Přestávka

15:45 – 17:00

Dotazy účastníků na konkrétní postupy v rámci výběrových řízení

17:00 – 19:00

Prohlídka Zoo a pilotního projektu PAAK

19:00

Večeře

11. 6. 2010       Veřejné zakázky a ROP SV

Čas:

Téma:

  9:00 – 9:10

Přivítání přítomných, představení přednášejících

Informace o projektu PAAK

  9:40– 11:00

Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách ROP SV, řešení nesrovnalostí v rámci veřejných zakázek

11:00 – 12:00

Výklady rozhodnutí ÚOHS, dotazy účastníků

13:00 – 14:00

Oběd

Na seminář se můžete registrovat na webové stránce PAAK: ZDE.

Cílem semináře je zvýšit znalosti a dovednosti členů týmů projektů připravovaných a realizovaných
v rámci ROP SV. Aby byla umožněna účast všech cílových skupin, je v rámci registrace povinným údajem typ organizace (možného žadatele/příjemce), kterého účastník zastupuje/na jehož projektu se podílí. Registrace je omezena na 3 osoby za jednu organizaci u obcí a měst, neziskových organizací a podnikatelů.

Předem uvítáme Vaše dotazy k tématice veřejných zakázek, případně zaslaná rozhodnutí ÚOHS, jejichž výklad Vás zajímá. Vaše dotazy zaměřené na problematiku projektů realizovaných v rámci ROP SV zasílejte na emailovou adresu moravova@cep-rra.cz, nejpozději do 21. 5. 2010.

vloženo 19.5.2010

*******************************************************************************************************************************************************************************


Pozvánka na seminář - PPP PROJEKTY

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Vás zveme na seminář na téma PPP PROJEKTY - Partnerství soukromého a veřejného sektoru. Seminář je určený potenciálním žadatelům a příjemcům dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a uskuteční se v úterý 25. května 2010 od 9:00 v Hradci Králové, v kongresovém sálu Hotelu Grand, Československé armády 295.

Obsah semináře:
Zastupujete město, obec, kraj či jinou veřejnou organizaci, máte nápad na projekt a hledáte vhodného partnera, který by s Vámi sdílel přínosy i rizika projektu a společně s Vámi se podílel na realizaci projektu od začátku do konce? Potom právě pro Vás jsme připravili seminář na téma partnerství soukromého a veřejného sektoru trochu jinak.

Na semináři získáte základní informace o tom, co PPP projekty jsou, o jejich legislativním rámci a podmínkách. Dále Vám ukážeme srovnání PPP projektů s veřejným zadáváním a dozvíte se o hlavních výhodách a nevýhodách těchto projektů. Velký důraz bude kladen na příklady PPP projektů realizovaných v České republice. Seminář bude obsahovat i praktickou ukázku formou případové studie, v rámci které si budete moci vyzkoušet rozhodování o vhodnosti realizace projektů formou PPP.

Dozvíte se také informace o chystané výzvě na PPP projekty v rámci projektu PAAK.

Lektoři:
Ing. Vladimír Sloup, výkonný ředitel Asociace PPP
Členové projektového týmu PAAK z Centra evropského projektování

Registrace jsou možné elektronicky na www.cep-rra.cz/paak/

vloženo 19.5.2010

*******************************************************************************************************************************************************************************

 

Přihlaste se na odborné semináře
 

Příprava projektů, Projektové řízení, Finanční řízení a Zadávací řízení -  to jsou témata odborných seminářů, které nabízí Centrum evropského projektování. Semináře se konají v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity. Získáte na nich základní informace o Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod a představíme Vám projekt PAAK s jeho pilotními projekty. V jednotlivých seminářích se pak podle jejich zaměření budeme podrobně a především prakticky věnovat důležitým tématům a příkladům. Semináře vedou zkušení odborníci z projektového týmu Centra evropského projektování.

Na semináře se můžete registrovat on-line! Další informace najdete na www.cep-rra.cz/paak/.

vloženo 8.3.2010

*******************************************************************************************************************************************************************************

Cyklus projektového řízení v Libereckém kraji

Liberecký kraj si Vás dovoluje pozvat na cyklus vzdělávání v oblasti projektového řízení zaměřený na obce a města.

Rozšiřujete pracovní tým či se Vám mění zaměstnanci na investičních a regionálních odborech a rádi byste jim poskytli vzdělání v oblasti projektového řízení? Máte již stávající projektové manažery, euromanažery a rádi byste prohloubili jejich znalosti? Potom právě pro Vás jsou určeny semináře realizované v rámci projektu PAAK (Posílení absorpční a administrativní kapacity).

Během 4 týdnů Vás seznámíme s přípravou a řízením projektů, včetně zadávacích řízení. V krátkém časovém intervalu tak získáte komplexní znalosti projektového cyklu.

Semináře jsou vedeny praktickou formou. Teorie je vždy doplněna praktickou částí, v rámci které se účastníci seznámí s pilotními projekty a vyzkoušejí si praktické postupy na různých projektech.

Můžete se zúčastnit celého cyklu či si vybrat pouze některé ze seminářů. Nevyhovuje Vám některý z termínů? Můžete navštívit i semináře v kraji Královéhradeckém či Pardubickém. Tyto semináře budou zaměřeny na projekty měst a obcí, zúčastnit se ho můžou i jiní zájemci. Na podzim bude otevřen cyklus zaměřený na projekty podnikatelů a neziskových organizací.

Registrace na jednotlivé semináře bude probíhat na webové stránce projektu PAAK www.cep-rra.cz/paak.

vloženo 9.2.2010

 

 

 

 

 

Zpracovávám...