Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

DATABÁZE BROWNFIELDS

« zpět na výpis
Hlavička
Číslo lokality
5101-57
Název
RETEX ZÁKUPY č.p. 215
Obec
Zákupy
ORP
Českolipsko
Katastrální území
Zákupy
Okres
Česká Lípa
Parcelní číslo
550, 549
 
Lokalita [m2]
Rozloha lokality
4505
Výměra zastavěné plochy objektem
2596
Výměra podlahové plochy objektu
5283
Počet objektů na pozemku celkem
2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500m na pozemku
1
 
Infrastruktura
Vodovod
ano
Kanalizace
ne
Plynovod
ano
Elektrifikace
ano
Centrální zásobování teplem
ne
Internet
ano
Typ připojení k internetu
 
Vlastnické vztahy
Převažující vlastnictví
soukromé
Charakteristika
V centrální části obce, mezi komunikací a potokem, rozsáhlá budova bývalé továrny, uzavřené, prázdné. Poměrně členitý objekt, některé části třípodlažní. Celkem dobrý stav, rozsah obnovy v závislosti na potřebách nového uživatele. Uvažovaný rozsah minimální údržby (omítky, drobné dispoziční změny apod.). Nové využití nejlépe opět pro průmyslovou výrobu nerušící okolí (jako dříve, nebyl problém) s ohledem na okolní výstavbu rodinných domů. Pravděpodobně by nastal ale problém s dopravou, která není momentálně ideálně řešena.
 
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití
  • průmyslová výroba
Stávající skutečné převažující využití
  • nevyužíváno
Stávající funkční využití lokality dle ÚPD
  • průmyslová výroba
  • sklady
 
Dopravní dostupnost [údaje v km]
Maximální vzdálenost od dálnice a rychlostní komunikace
35.00
Maximální vzdálenost od silnice I. třídy
8.00
Maximální vzdálenost od zástavky autobusu
1.00
Maximální vzdálenost od zastávky vlaku
1.00
 
Limity a omezení
Existence ekologických zátěží
ne
Ochrana území, NP, památkově chráněné území
nebylo ověřeno
 
Náklady a doplňující informace
Dotační zdroje
Hrubý odhad investiční nákladů na revitalizaci lokality (v mil. Kč)
49
Záměr vlastníka
Prodej, pronájem.
 
Fotografie
RETEX ZÁKUPY č.p. 215    RETEX ZÁKUPY č.p. 215    RETEX ZÁKUPY č.p. 215    RETEX ZÁKUPY č.p. 215   

Zpracovávám...