Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Cíl 3 - Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko

Oficiální webové stránky pro Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika na období 2007-2013 naleznete pod tímto odkazem www.cz-pl.eu. Správcem uvedených stránek je Společný technický sekretariát v Olomouci, který zodpovídá za koordinaci celého programu.


Vzhledem k přehlednosti a aktuálnosti dat uvádíme pouze odkazy, a to na nejdůležitější kroky, které by si měl žadatel na úplném začátku zvážit. Dále uvádíme odkazy na dokumenty programu a webovou aplikaci pro vyplnění žádosti.Terminologie viz slovníček pojmů:
Lead Partner Princip
Dotační území (česko-polské dotační území)
Žadatel
Příjemce

 

Na začátku přeshraničního projektu zvažte tyto kroky:
1) ověřte si, že jste zařazen mezi vhodné žadatele, kteří jsou stanoveni programem.
2) je plánovaný dopad Vašeho projektu prokazatelně v česko-polském dotačním území?
3) máte polského partnera, který má stejné zájmy v realizaci společného projektu?

V případě, že nemáte polského partnera, podívejte se na stránky Společného technického sekretariátu v Olomouci, kde naleznete projekty polských žadatelů, kteří hledají partnera na české straně. Také se můžete podívat na databázi vyhledávání partnerů, pokud máte zájem o přeshraniční spolupráci s partnery z Dolního Slezska. Pokud hledáte kontaktní údaje na jednotlivé obce a další samosprávné celky v rámci Dolnoslezského vojvodství, klikněte ZDE.
4) vytvořte si společný plán aktivit, jejich časový harmonogram a požadované výstupy projektu
5) zvolte si mezi sebou vedoucího partnera neboli tzv. Lead Partnera 
6) jste ve fázi vyjasnění si povinností se svým partnerem, vytvořte dohodu o spolupráci, která je jednou z povinných příloh k žádosti

Dokumenty:
Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2007-2013 byl schválen Evropskou komisí dne 11.12.2007.
je dokument, který upřesňuje podporované aktivity programu a veškeré náležitosti pro zpracování projektu.
Příručka pro žadatele
Příručka pro příjemce 
Programový dodatek  


Webová aplikace pro vyplnění žádosti - BENEFIT 7 je zveřejněna na www.eu-zadost.cz

Povinné přílohy žádosti - dle charakteru projektu jste povinni současně s žádostí předložit další podklady, tj. přílohy žádosti. Výčet těchto příloh naleznete v Příručce pro žadatele.

Příjem žádostí (OP PS ČR – PR 2007-2013)

Žádosti budou přijímány ve Společném technickém sekretariátu v Olomouci (poštou a osobně) a v liberecké pobočce Centra pro regionální rozvoj ČR, pouze osobně. Kontakty jsou k dispozici na www.crr.cz. Rozhodným okamžikem je doručení, nikoli odeslání projektové žádosti.

 

Konzultace poskytuje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení přípravy a řízení projektů. Doporučujeme Vám využít těchto konzultací během přípravy projektu před podáním samotné žádosti.


Více informací naleznete na www.strukturalni-fondy.cz.

 

 

Zpracovávám...