Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Vypořádání připomínek k PRLK 2014 - 2020

Od 14. 2. 2014 byla na těchto stránkách přístupná pracovní verze Programu rozvoje Libereckého kraje určená k připomínkování. Termín pro podání připomínek byl stanoven na 14. března 2014. Současně v tomto termínu proběhlo 11 veřejných setkání k tomuto tématu na obcích s rozšířenou působností.

Obor regionálního rozvoje a evropských projektů ve spolupráci s věcně příslušnými odbory krajského úřadu vypořádal veškeré došlé připomínky. Seznam připomínek včetně vyjádření k jejich zapracování může nalézt zde:

Jednotlivé připomínky byly zapracovány do pracovní verze dokumentu. Jak se změnily jednotlivé části dokumentu můžete nalézt zde (dokument ve změnové verzi):

Připomínky k vymezení hospodářsky slabých oblastí byly posuzovány zvlášť a jejich vypořádání je uvedeno níže, včetně příslušné kapitoly z Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020.

Zpracovávám...