Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Mapový portál regionálního rozvoje

Mapový portál - typologie území 

Typologie území Libereckého kraje byla vypracována především pro potřeby sledování územní dimenze, která je chápána jako možnost koncentrovat finanční prostředky EU ve specifických typech území. V operačních programech EU je pro jednotlivé specifické cíle stanoveno cílové území, kterého se týkají a pro které je možné podávat projekty.

Poslední aktualizace: březen 2016

Mapový portál - správní členění


Mapový projekt Správní členění a svazky obcí Libereckého kraje zobrazuje příslušnost jednotlivých obcí k pověřeným obecním úřadům, obcím s rozšířenou působností, místním akčním skupinám, mikroregionům a svazkům obcí, dále člěnění obcí na katastrální území a základní sídelní jednotky. Dále je zde uveden i odkaz na oficiální webové stránky dané obce.

Poslední aktualizace: prosinec 2016

Statistika - mapový portál


Základní statistické údaje o obyvatelstvu Libereckého kraje jsou zobrazeny za jednotlivé obce Libereckého kraje formou kartogramů a ukazují hodnoty o počtu obyvatel, podílu mužů, průměrném věku a přírůstku počtu obyvatel v roce 2015.

Poslední aktualizace: červenec 2016

Mapový portál - SLDB 2011


Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou zobrazeny za jednotlivé obce Libereckého kraje formou kartogramů a ukazují hodnoty nejvýznamnějších indikátorů sledovaných v rámci sčítání obyvatel, které proběhlo v roce 2011.

Poslední aktualizace: rok 2014

Mapový portál - brownfields a greenfields


Mapový projekt  Lokality brownfields a greenfields sleduje rozmístění a základní informace o sledovaných lokalitách brownfields a greenfields na území Libereckého kraje.

Poslední aktualizace: prosinec 2012

Mapový portál - registr ložisek a těžební činnosti


Mapový projekt Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje umožňuje rychlé vyhledávání ložisek podle katastrálních území, podle obcí, podle druhu suroviny, podle chráněných ložiskových území, podle dobývacích prostorů, podle stavu využití ložiska případně podle dalších atributů obsažených v publikovaných datech.

Poslední aktualizace: rok 2011
Mapový portál - regionální výrobci

Mapový projekt Regionální výrobky a výrobci v Libereckém kraji podává přehled o regionálních potravinách, reklamních výrobcích, regionálních produktech a účastnících soutěže Výrobek roku.

Poslední aktualizace: červen 2015


Zpracovávám...