Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Regionální surovinová politika 2003

Regionální surovinová politika 2003 

Tabulková příloha I.: Přehled výhradních ložisek v LK

Tabulková příloha II.: Přehled nevýhradních ložisek v LK

Tabulková příloha III.: Přehled DP v LK

Tabulková příloha IV.: Přehled CHLÚ v LK

Tabulková příloha V.: Přehled schválených prognózních zdrojů v LK

Tabulková příloha VI.: Přehled evidovaných prognózních zdrojů v LK

Tabulková příloha VII.: Přehled dokumentovaných prognózních zdrojů v LK

Tabulková příloha VIII.: Střety výhradních ložisek s prvky ochrany přírody a ostatními zákonem chráněnými zájmy na území LK (plochy jsou uvedeny v ha)

Tabulková příloha IX.: Střety nevýhradních ložisek s prvky ochrany přírody a ostatními zákonem chráněnými zájmy na území LK (plochy jsou uvedeny v ha)

Tabulková příloha X.: Střety DP s prvky ochrany přírody a ostatními zákonem chráněnými zájmy na území LK (plochy jsou uvedeny v ha)

Tabulková příloha XI.: Střety CHLÚ s prvky ochrany přírody a ostatními zákonem chráněnými zájmy na území LK (plochy jsou uvedeny v ha)

Tabulka č. 34.: Výhledové plány 2000-2010 staveb silnic a dálnic v LK - surovinové nároky

Těžba a hlavní směry distribuce stavebních surovin štěrkopísků - současný stav

Těžba a hlavní směry distribuce stavebních surovin stavební kámen - současný stav

Těžba a hlavní směry distribuce stavebních surovin štěrkopísků - výhled 2010

Těžba a hlavní směry distribuce stavebních surovin stavební kámen - výhled 2025

Těžba a hlavní směry distribuce stavebních surovin stavební kámen - výhled 2010

Zpracovávám...