Počasí Dnes 24°C Zítra 27°C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Realizace projektů

Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP)

Integrovaný operační program (IOP)

Operační program životní prostředí (OP ŽP)


Ukončené projekty

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

v roce 2014:

Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika

v roce 2014:

 Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP)

v roce 2015:

v roce 2014:

v roce 2013:

v roce 2012:

v letech 2007 - 2011:

Operační program životní prostředí (OP ŽP)

v roce 2014:

v roce 2013:

v roce 2012:

v letech 2007 - 2011:

Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi svobodným státem Sasko a ČR

v roce 2014:

v roce 2013:

Program Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou)

v roce 2012:

Program švýcarsko-české spolupráce (Fond partnerství Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR)

v roce 2012:

Zpracovávám...