Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Brownfields a greenfields

Definice pojmu brownfield    Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na současně nebo v minulosti zastavěném území, není efektivně využívaná a je zanedbaná, případně i kontaminovaná. Jedná se o nemovitost, kterou nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Brownfield obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Problematiku lokalit, které lze označit jako brownfield, lze řešit buď obnovením jejich původní funkce, nebo nahrazením novým typem využití.

 
 obrázek brownfield

 

V lednu roku 2007 byla dokončena vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Libereckého kraje, v které bylo zmapováno celkem 364   lokalit tohoto významu. Následně byl vytvořen nový nástroj pro ulehčení vyhledávání lokalit typu brownfields dle přesně zadaných kritérií - tzv. Databáze brownfields.

Zpracovávám...