Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Aktivity v projektu

Expertní tým

Jednou z aktivit Libereckého kraje je sestavení expertního týmu ze zástupců odborných profesí, které mají možnost ovlivnit popularizaci podstávkových domů nejen na území Libereckého kraje. Prvotním úkolem tohoto týmu bude návrh struktury populárně naučné publikace o podstávkových domech. Společně se saskou expertní skupinou bude konfrontovat výsledky projektu – z tohoto důvodu budou probíhat společné schůzky expertů obou států. Několikrát do roka je plánováno setkání českých členů týmu za účelem zpracování odborných návrhů pro příručku, dále semináře, webové stránky, na kterých jsou umístěny dvojjazyčně výsledky projektu (www.umgebindeland.de), atd. Pro expertní tým jsou také plánované výjezdní akce do Saska, kde probíhá rekonstrukce ukázkového podstávkového domu.

Příručka

Přestože regionální lidová architektura zaujímá se svými odhadovanými 19.000 podstávkovými domy významné postavení v oblasti stavebních řemesel, stále chybí obsáhlá příručka, která by poskytovala vlastníkům podstávkových domů vodítko při nakládání se starou stavební substancí. Mezi aktivity Libereckého kraje v rámci projektu patří právě zpracování populárně naučné publikace o podstávkových domech, zejména o jejich zachování a opravách. Sem patří např. pokyny pro opravy dřevěných a hliněných konstrukcí, břidlicové obklady, dveře a okna, fasády a barevné uspořádání, okolí a zahrada. Příručka se bude obracet v první řadě na stavebníky, má se však stát důležitou pomůckou také pro obce a úřady.

Příručka bude vznikat jako společné dílo členů obou expertních týmů. Několikrát do roka se budou jejich členové scházet a konzultovat konkrétní výsledky své práce. Průběžné výstupy pak budou zveřejňovány na webových stránkách Libereckého kraje.

Obrazová publikace o krajině podstávkových domů

Na knižním trhu je sice k dostání mnoho obrazových publikací o jednotlivých regionech německo-českého příhraničí, avšak téma podstávkových domů zůstalo na obou stranách hranice doposud nepovšimnuto. Ve spolupráci s nakladatelstvím proto vznikne obrazová publikace, která umožní obsáhle zprostředkovat různorodost a krásu podstávkových domů. Prezentovány přitom budou všechny hlavní oblasti výskytu těchto domů: od Českého středohoří na západě až po Český ráj na východě, od severní Horní Lužice až po jižní Kokořínsko. Přestože publikace vzniká zejména v režii německých partnerů, na její podobě se podílí také Liberecký kraj.

Den otevřených podstávkových domů

K projektu patří také informování veřejnosti pomocí doprovodných akcí jako je Den otevřeného podstávkového domu. Tento den, který spadá na poslední květnovou neděli, se mohou majitelé podstávkového domu prezentovat tím, že svůj dům zpřístupní veřejnosti. Návrh vzešel z iniciativy Landkreis Görlitz a díky němu může být dosaženo hned několika cílů současně: Nejenže je veřejnost seznamována s podstávkovými domy, ale hrdost vlastníků může podnítit nejednoho zájemce k tomu, aby si sám pořídil podstávkový dům. A konečně odborníci se starají o to, aby byl u nových zájemců vytvořen první základ pro citlivé zacházení se starými domy. Každoroční akce se doposud odehrávala především na německé straně – co se počtu zpřístupněných domů i návštěvníků týče. V rámci projektu Ziel 3/Cíl 3 se bude usilovat o intenzivnější začlenění české strany. Pomoci by přitom měla opatření zaměřená na veřejnost.

 

 

 

Zpracovávám...