Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Představujeme

Neziskové organizace/nestátní-nevládní organizace (spolky, pobočné spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zařízení církve, zapsané ústavy) pracují ve všech oblastech našeho života – sociální, zdravotní, ochrana životního prostředí, environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, kultura, rozvoj komunit, obhajoba zájmů (občanská advokacie). Někdy ani netušíme, co vše neziskové organizace v našem kraji zajišťují… V Libereckém kraji je k 31. 12. 2016 v rejstříku ekonomických subjektů Českého statistického úřadu evidováno 5 070 organizací.

Na této stránce budeme představovat organizace, se kterými jsme se potkali při společné práci nebo takové, které nás zaujaly svou výjimečností.

Zpracovávám...