Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Webové stránky programu

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Tato aktivita je podpořena z projektu „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020“, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

LOGO EU SASKO

LOGO SN

 

Zpracovávám...