Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů > Oddělení dotací > Operační programy přeshraniční spolupráce, nové programovací období 2014-2020

Operační programy přeshraniční spolupráce, nové programovací období 2014-2020

Kontaktní místo pro žadatele z Libereckého kraje

Nové logo Sasko             LOGO SN

Projekt Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Nové logo EU PL

Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO 2014-2021, CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000010
 
Liberecký kraj
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
oddělení dotací
Eva Hajflerová
+420 485 226 575
 
Magda Podsedníková
+420 485 226 926
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
 
Jana Frontzová
+420 485 226 323
 

Bližší informace naleznete:

http://www.cz-pl.eu/

http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

Zpracovávám...