Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů > Výzvy prioritní osa 1 a 3 Interreg V - A ČR - Polsko. Seminář.

Výzvy prioritní osa 1 a 3 Interreg V - A ČR - Polsko. Seminář.

13. 10. 2016

Dovolujeme si Vás informovat, že v programu Interreg V – A Česká republika – Polsko byly vyhlášeny výzvy k podávání projektů do těchto prioritních os:

Prioritní osa 1 – Řízení rizik:

Výzva je rozdělena na 2 podvýzvy 1a – pro výstupový ukazatel „počet podpořených jednotek“  a 1b  - pro výstupový ukazatel „počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibility“ (příspěvek z ERDF na jeden projekt nesmí překročit 900 tis. EUR). Termín odevzdání projektových záměrů je 30. 12. 2016 a ukončení příjmu projektových žádostí je 7.3. 2017.

Školení pro české žadatele k prioritní ose 1 se uskuteční 26.10. 2016 v Hradci Králové. Více informací naleznete zde: http://www.cz-pl.eu/zadatel-seminare.html

 

Prioritní osa 3  - Vzdělávání a kvalifikace: Termín odevzdání projektového záměru je 1. 4. 2017 a ukončení příjmu projektových žádosti  15. 6. 2017.

Více informací k výzvám a harmonogramu naleznete zde: http://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html

 

Informace k programu můžete sledovat i na jeho facebookovém profilu:  https://www.facebook.com/InterregCZPL

Ing. Hajflerová Eva
eva.hajflerova@kraj-lbc.cz
485226575 / 778538444

rss

Zpracovávám...