Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Výroční konference ČR - PL 2017

4. 9. 2017

Slezské vojvodství, spolu s Moravskoslezským krajem, Euroregionem Śląsk Cieszyński/Těšínské Slezsko a Společným sekretariátem Programu Interreg V-A — Česká republika – Polsko si Vás dovoluje pozvat na Výroční akci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, která se bude konat ve dnech 5. - 6. října 2017 v Istebné – na významném místě, které leží na trojmezí Polska, České republiky a Slovenska.

 

Výroční akce je skvělou příležitostí k prezentaci výsledků realizace Programu v česko-polském pohraničí a poskytuje také možnost předávání informací o komplexní podpoře rozvoje česko-polské hranice pomocí evropských fondů a umožňuje výměnu zkušeností mezi příjemci a zástupci implementačních orgánů.

Účastníci budou mít nejenom možnost zúčastnit se konference týkající se Programu, ale také poznat kulturní dědictví této oblasti, místa realizace projektů během poznávacího výletu Study Tour a aktivně se zúčastnit přeshraničního Běhu přátelství Interreg kolem hory Złoty Groń.

 

Srdečně Vás zveme k účasti na Výroční akci Programu.

 

K účasti na Výroční akci se musí účastníci zaregistrovat a uvést dny a doprovodné akce, kterých se hodlají zúčastnit https://ewt.slaskie.pl/czytaj/wydarzenie_roczne_cz_pl .  Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem. Počet míst je omezen.

K účasti na Výroční akci Programu jste srdečně zváni.

 

Přílohy:

1. Program Výroční akce

2. Program Study Tour

3. Informace o ubytování, dopravě a běhu

http://www.cz-pl.eu/konference-skoleni-seminare-konzultace-open-day/konference/vyrocni-akce-2017

Výroční akce je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika-Polsko.

 

 

Ing. Hajflerová Eva
eva.hajflerova@kraj-lbc.cz
485226575 / 778538444

rss

Zpracovávám...