Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Každý si zaslouží lepší vzduch. Foto z archivu Liberecký kraj

Nové kotle mohou být na podzim bez fronty

19. 7. 2017

Liberecký kraj chystá další vlnu dotací na výměnu zastaralých neekologických kotlů pro domácnosti. Takzvané kotlíkové dotace tentokrát nemusí provázet dlouhé fronty zájemců, protože nově si lidé budou moci žádosti podávat elektronicky. K rozdělení bude pro žadatele připraveno celkem 135 mil. Kč. Výzva k podávání žádostí bude vyhlášena na přelomu září a října a samotné žádosti o dotaci budou moci zájemci podávat od konce října tohoto roku.

Liberecký kraj v červnu obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem životního prostředí ČR. Na jeho základě se rozeběhne další vlna dotace na výměnu zastaralých neekologických kotlů za ekologické zdroje tepla.

 

„Podporována bude výměna starých kotlů 1. a 2. emisní třídy za kombinované kotle na uhlí a biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, nebo za kotle výhradně na biomasu,“ uvádí Radka Loučková Kotasová, krajská radní hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování. Připojila, že výše podpory se bude lišit v závislosti na druhu pořízeného zdroje tepla. „Částky se budou pohybovat od 75.000 Kč při nákupu kombinovaného kotle až po 120.000 Kč, které se vztahují na pořízení tepelného čerpadla nebo automatického kotle výhradně na biomasu,“ zkonkretizovala a doplnila, že stejně jako v předešlé výzvě budou bonifikováni žadatelé, kteří žijí v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ti obdrží k celkové výši dotace ještě navíc sedm a půl tisíce korun. Jedná se o Českou Lípu, Doksy, Mimoň, Jilemnici, Liberec, Stráž nad Nisou, Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Nový Bor, Okrouhlou, Radvanec, Skalici u České Lípy, Lomnici nad Popelkou, Lažany, Ohrazenice, Přepeře, Turnov a Železný Brod.

 

Výzva k podávání žádostí bude vyhlášena na přelomu září a října a samotné žádosti o dotaci budou moci zájemci podávat od konce října tohoto roku. Oproti minulosti úřad přichystal novinku ve způsobu příjmu žádostí. „Pro tuto výzvu bude zvolena varianta elektronického podání žádosti
o dotaci, který by měl zajistit její efektivnější a plynulejší podání, než tomu bylo v předchozích výzvách. Elektronickým podáním žádosti na webových stránkách kraje si žadatel zajistí pořadí dle data a času doručení, až poté doručí vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh na podatelnu krajského úřadu osobně či poštou,“
vysvětlila radní s tím, že doručení listinné části žádosti nebude mít vliv na pořadí.

 

„Pokud na někoho ze žadatelů v předchozích výzvách kotlíkových dotací nezbyly finanční prostředky, jeho projekt nebyl podpořen a je zařazen do takzvaného „zásobníku projektů“, je nutné vzhledem k odlišným podmínkám nového programu v případě zájmu o podání žádosti do podzimní výzvy žádost z předchozích výzev nechat vyřadit a teprve poté podat žádost novou,“ upozornila na závěr radní Loučková Kotasová.

V průběhu vyhlášené výzvy, tedy v říjnu letošního roku plánuje odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů semináře pro potenciální žadatele ve vybraných obcích kraje (ORP). Na nich se budou moci zájemci dozvědět, jaké budou podmínky vyhlášeného programu, termíny pro podání žádostí a v neposlední řadě také postup, jak žádost na krajský úřad podat. Podrobnější informace týkající se plánovaných seminářů najdou žadatelé začátkem září na webových stránkách programu
http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace, kde bude nejdříve na konci stejného měsíce zveřejněn také vyhlášený program.

 

EU - Kotlíkové dotace

Šimice Marie
marie.simice@kraj-lbc.cz
485226302 /

rss

Zpracovávám...